×

Autorisation og pligter

Opdateret 3. januar 2017

En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed.

Autoriserede sundhedspersoners pligter

Der påhviler autoriserede sundhedspersoner pligter i henhold til sundhedslovgivningen. Nogle af pligterne følger af, at sundhedspersonen er blevet autoriseret.

Nogle pligter kommer fordi den autoriserede sundhedsperson påtager sig eller bliver ansat til at udføre særlige opgaver. På undersider til denne side er det muligt, at gøre sig bekendt med nogle af disse pligter.

Der er ikke tale om en udtømmende beskrivelse af autoriserede sundhedspersoners pligter.

Patienterstatningen

Sundhedspersoner har pligt til at informere patienten om Patienterstatningen, hvis du bliver opmærksom på en potentiel erstatningsberettigende skade.

Læs mere på Patienterstatningen.dk

Generel lovgivning

Bekendtgørelse nr. 908 af 18. august 2011 om afgivelse af erklæringer m.v.

Lov nr. 1356 af 23. oktober 2016 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser (Til landets sygehuse)

Notat vedr. radiologi

Styrelsen for Patientsikkerheds notat vedrørende radiologi