×

Attestationer til brug i udlandet for dansk-autoriserede sundhedspersoner

Opdateret 22. september 2017

Hvis du søger autorisation i udlandet, vil autorisationsmyndighederne i det pågældende land have brug for at vide, om du har en dansk autorisation, og om den er gyldig og uindskrænket (at du er i “good standing”). Nedenfor kan du se hvad vi tilbyder i den forbindelse.

Vi tilbyder

Det offentligt tilgængelige autorisationsregister

Det offentligt tilgængelige autorisationsregister, der opdateres dagligt og indeholder eventuelle tilsynsoplysninger. Det findes på både dansk og engelsk.

Besvarelse af henvendelser fra andre EU-autorisationsmyndigheder

Besvarelse af henvendelser fra andre EU-autorisationsmyndigheder via det europæiske informationssystem (Internal Market Information System - IMI).

Udstedelse af CCPS/CGS (Good Standing)

Hvis modtager af attesten er en EU-myndighed, benytter styrelsen betegnelsen ”Certificate of Current Professional Status” (CCPS). Hvis modtager af attesten er en myndighed udenfor EU, betegnes den ”Certificate of Good Standing” (CGS).

 • Sendes direkte til autorisationsmyndigheden i det land, hvor du søger autorisation
 • Er et originalt dokument, der sendes pr. post (undtagelser: General Medical Council i Storbritannien og de islandske myndigheder (Directorate of Health), som modtager den pr. mail iht. en særaftale). Bemærk at vi sender attesten pr. almindelig post, dvs. ikke anbefalet. Erfaringsmæssigt kan det forventes, at det tager op til en måned, før posten når frem, afhængigt af modtagerland.
 • Behøves ikke, hvis du søger autorisation i Sverige og Norge
 • Udfærdiges på engelsk
 • Indeholder oplysninger:
  • svarende til autorisationsregisteret,
  • om din uddannelse er taget i eller udenfor Danmark, samt
  • status på din autorisation.
  • Hvis modtager af din attest er en EU-myndighed, og hvis du er dansk-uddannet, vil der stå, på hvilken måde din danske uddannelse opfylder betingelserne i EU-direktiv 2005/36/EF (Certificate of Conformity).
 • Er gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdatoen

Sådan søger du om en CCPS/CGS

Send en ansøgning (mail) til autorisation@sst.dk. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Din mail skal indeholde oplysning om:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • din profession
 • dit autorisations-ID-nummer
 • navn og adresse (inkl. land) på autorisationsmyndigheden, der skal modtage attesten

Hvis attesten ikke skal sendes direkte til autorisationsmyndigheden, skal dette begrundes i din ansøgning (f.eks. ved krav om, at du får oversat attesten til et andet sprog, legaliseret, notariseret eller verificeret). Vedhæft mailen/brevet fra den udenlandske myndighed, der stiller ovennævnte krav, som dokumentation.

Som led i behandlingen af din ansøgning om attesten CCPS/CGS vil styrelsen undersøge status på din autorisation. Hvis styrelsen ikke kan udstede attesten, eller hvis styrelsen måtte have ”bemærkninger” til attesten, vil du blive kontaktet af styrelsen.

Styrelsen udsteder én attest til samme myndighed indenfor gyldighedsperioden. Hvis du får brug for en ny attest efter gyldighedsperioden, skal du søge på ny som beskrevet ovenfor. Du skal påregne en ny sagsbehandlingstid, da styrelsen på ny vil undersøge status på din autorisation. Dette skyldes, at attesten altid viser status på udstedelsesdatoen.

Bemærk at styrelsen som udgangspunkt kommunikerer pr. Digital Post (E-boks).

Verificering af autorisation og papirbeviser

Ansøgning om verificering af din autorisation og evt. papirbeviser kan sendes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Autorisation, Analyse & EU sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S.

Vi sender verificeringsskemaet med evt. bilag direkte til den udenlandske autorisationsmyndighed/det udenlandske verificeringsfirma. Du bliver informeret pr. Digital Post, når din ansøgning er færdigbehandlet. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Udenlandske autorisationsmyndigheder m.fl. kan også bede styrelsen om verificering pr. mail. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Udstedelse af artikel 3.3-erklæringer

Artikel 3.3-erklæring - EU-direktiv 2005/36/EF

Hvis du har modtaget dansk autorisation på baggrund af en uddannelse fra et land udenfor EU/EØS og søger autorisation i et andet EU-/EØS-land, kan autorisationsmyndighederne i det andet EU-/EØS-land kræve, at du indhenter en artikel 3.3-erklæring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Artikel 3.3 omhandler anerkendelse af “uddannelsesbeviser udstedt i tredjelande” (uddannelsesland udenfor Norden og EU/EØS). Hvis du har en uddannelse fra et land udenfor EU/EØS, har opnået dansk autorisation og har 3 års erhvervserfaring indenfor din profession i Danmark, så kan du være berettiget til en artikel 3.3-erklæring.

Sådan søger du om en artikel 3.3-erklæring

Send en ansøgning (mail) til autorisation@sst.dk. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Din mail skal indeholde oplysning om:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • din profession
 • dit autorisations-ID-nummer
 • mailen/brevet fra autorisationsmyndighederne i det EU-/EØS-land, der anmoder om erklæringen

Dokumentation for din erhvervserfaring:

Du skal bede din arbejdsplads indsende et originalt brev, hvor afdelingens uddannelsesansvarlige læge/leder/overlæge bekræfter/underskriver overfor styrelsen, at du har været ansat som ”profession” på fuld tid på arbejdspladsen (med angivelse af arbejdspladsens navn, afdelingens navn, ansættelsens start- og slutdato). Brevet skal sendes pr. post til Styrelsen for Patientsikkerhed,  Autorisation, Analyse & EU sygesikring, Islands Brygge 67, 2300 København S eller pr. Digital Post.

Vi sender erklæringen direkte til den udenlandske autorisationsmyndighed. Du bliver informeret pr. Digital Post, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Udstedelse af artikel 23.1-erklæringer

Artikel 23.1-erklæring - EU-direktiv 2005/35/EF

Hvis du har en dansk uddannelse af ældre dato og søger autorisation i et andet EU-/EØS-land, kan autorisationsmyndighederne i det andet EU-/EØS-land kræve, at du indhenter en artikel 23.1-erklæring, der handler om “erhvervede rettigheder”. Det betyder, at selvom din uddannelse er af ældre dato, og derfor ikke automatisk godkendes af andre EU/EØS-lande, så kan du alligevel søge om automatisk anerkendelse, hvis du kontinuerligt har arbejdet indenfor din profession 3 ud af de seneste 5 år.

Sådan søger du om en artikel 23.1-erklæring:

Send en ansøgning (mail) til autorisation@sst.dk. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Din mail skal indeholde oplysning om:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • din profession
 • dit autorisations-ID-nummer
 • mailen/brevet fra autorisationsmyndighederne i det EU-/EØS-land, der anmoder om erklæringen

Dokumentation for din erhvervserfaring:

Du skal bede din arbejdsplads indsende et originalt brev, hvor afdelingens uddannelsesansvarlige læge/leder/overlæge bekræfter/underskriver overfor styrelsen, at du har været ansat som ”profession” på fuld tid på arbejdspladsen (med angivelse af arbejdspladsens navn, afdelingens navn, ansættelsens start- og slutdato). Brevet skal sendes pr. post til Styrelsen for Patientsikkerhed,  Autorisation, Analyse & EU sygesikring, Islands Brygge 67, 2300 København S eller pr. Digital Post.

Vi sender erklæringen direkte til den udenlandske autorisationsmyndighed. Du bliver informeret pr. Digital Post, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Vi tilbyder ikke

Papirbeviser

Styrelsen for Patientsikkerhed indførte elektroniske beviser den 1. januar 2010. Styrelsen kan således ikke udstede beviser på papir for autorisation, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- og specialtandlægeanerkendelse. Der henvises til afsnittet ”Udstedelse af CCPS/CGS (Good Standing)”

Hvis udenlandske myndigheder kræver en bekræftelse på ovenstående, så send en ansøgning til autorisation@sst.dk. Vedhæft mailen/brevet fra den udenlandske myndighed. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Kopi af bortkomne beviser

Styrelsen udsteder ikke kopi af bortkomne beviser (autorisationsbevis, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse). Der henvises til afsnittet ”Good Standing” øverst på denne side.

Attest for turnus/kbu/jus, speciallæge- og specialtandlæge-uddannelse og erhvervserfaring

Styrelsen udsteder ikke bekræftelser på indhold og varighed af turnus/KBU/JUS, speciallæge- og specialtandlægeuddannelser. Der henvises til uddannelsens målbeskrivelse, logbog og ”attestationer”. Derudover henvises der til afsnittet ”Good Standing” øverst på denne side.

Styrelsen udsteder ikke bekræftelser på erhvervserfaring (bortset fra artikel 3.3- og 23.1-erklæringer). Der henvises til din(e) arbejdsgiver(e).

Oversættelse af dokumenter

Styrelsen oversætter ikke dokumenter (beviser m.m.) Du skal være opmærksom på, at hvis du har modtaget dit bevis/tilladelse efter 1. januar 2010, så har du ikke et egentligt dokument, du kan få oversat af en translatør. Der henvises til afsnittet ”Good Standing” øverst på denne side.