×

Attestationer til brug i udlandet for dansk-autoriserede sundhedspersoner

Opdateret 20. februar 2017

Good standing

Hvis du skal søge om autorisation i udlandet, vil autorisationsmyndighederne i det pågældende land have brug for at vide, om du har en dansk autorisation og om den er gyldig (du er i “good standing”).

Autorisationsmyndighederne kan få disse oplysninger ved at:

 • Slå dig op i det offentligt tilgængelige autorisationsregister, der opdateres dagligt og indeholder eventuelle tilsynsoplysninger.
 • Spørge Styrelsen for Patientsikkerhed via det europæiske informationssystem (Internal Market Information System - IMI). Dette er en mulighed for alle europæiske sundhedsmyndigheder bortset fra Schweiz.
 • Bede dig indhente et Certificate of Current Professional Status (CCPS).

Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Bemærk at en CCPS

 • sendes direkte til autorisationsmyndigheden i det land, hvor du søger autorisation
 • udfærdiges på engelsk
 • ikke behøves, hvis du søger autorisation i Sverige og Norge
 • er gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdatoen
 • er det samme som et Certificate of Good Standing
 • indeholder oplysninger om, hvornår du blev autoriseret og - hvis relevant - at din danske uddannelse opfylder betingelserne i EU-direktiv 2005/36/EF. Hvis du har ret til selvstændigt virke og/eller er autoriseret som speciallæge/specialtandlæge/specialsygeplejerske, vil det også fremgå.
 • er et originalt dokument, der sendes pr. post (undtagelse: GMC i England)

Sådan søger du om en CCPS

Send en ansøgning (mail) til autorisation@sst.dk. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Din mail skal indeholde oplysning om:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • din profession
 • dit autorisations-ID-nummer
 • navn og adresse (inkl. land) på autorisationsmyndigheden, der skal modtage CCPSen

Hvis CCPSen ikke skal sendes direkte til autorisationsmyndigheden, skal dette begrundes i din ansøgning (f.eks. ved krav om, at du får oversat CCPSen til andet sprog).

Vi udsteder ikke kopier af CCPSer, men du bliver informeret pr. mail, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Hvis din autorisation er begrænset eller lignende, vil styrelsen tage stilling til, om der kan udstedes en CCPS, evt. med bemærkninger. Hvis din CCPS indeholder bemærkninger, vil styrelsen kontakte dig. Sagsbehandlingstiden kan i dette tilfælde blive forlænget.

Autorisationsbevis m.m. på papir

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke udstedt papirbeviser (autorisationsbevis, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse) siden 1. januar 2010. Hvis udenlandske myndigheder kræver en bekræftelse på dette, så send en ansøgning til autorisation@sst.dk. Vedhæft mailen/brevet fra den udenlandske myndighed. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Styrelsen udsteder heller ikke kopier af bortkomne beviser (autorisationsbevis, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse). Der henvises til afsnittet ”Good Standing” øverst på denne side.

Oversættelse af beviser til engelsk

Styrelsen oversætter ikke dokumenter. Du skal være opmærksom på, at hvis du har modtaget dit bevis/tilladelse efter 1. januar 2010, så har du ikke et egentligt dokument, du kan få oversat af en evt. translatør. Der henvises til afsnittet ”Good Standing” øverst på denne side.

Artikel 3.3.-bekræftelse - EU-direktiv 2005/36/EF

Hvis du har modtaget en dansk autorisation på baggrund af en uddannelse fra et land udenfor EU/EØS og søger autorisation i et andet EU-/EØS-land, kan det andet EU-/EØS-land kræve, at du indhenter en artikel 3.3-bekræftelse. Artikel 3.3 omhandler anerkendelse af “uddannelsesbeviser udstedt i tredjelande” i EU-direktiv 2005/36/EF. Hvis du har en uddannelse fra et land udenfor EU/EØS, har opnået dansk autorisation og har 3 års erhvervserfaring indenfor din profession i Danmark, så kan du være berettiget til en artikel 3.3-bekræftelse.

Sådan søger du om en artikel 3.3-bekræftelse

Send en ansøgning til autorisation@sst.dk. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Din mail skal indeholde oplysning om:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • din profession
 • dit autorisations-ID-nummer
 • mailen/brevet fra det EU-/EØS-land, der anmoder om bekræftelsen

Du skal indhente dokumentation for din erhvervserfaring: Et originalt brev fra din arbejdsplads, hvor afdelingens uddannelsesansvarlige læge/leder/overlæge bekræfter/underskriver overfor styrelsen, at du har været ansat på fuld tid på arbejdspladsen (med angivelse af arbejdspladsens navn, afdelingens navn, ansættelsens start- og slutdato). Brevet skal sendes pr. post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Enheden for Autorisation, Islands Brygge 67, 2300 København S.

Artikel 23.1-bekræftelse - EU-direktiv 2005/35/EF

Hvis du har en dansk uddannelse af ældre dato og søger autorisation i et andet EU-/EØS-land, kan det andet EU-/EØS-land kræve, at du indhenter en artikel 23.1-bekræftelse. Artikel 23.1 omhandler “erhvervede rettigheder” i EU-direktiv 2005/36/EF. Hvis du har en uddannelse af ældre dato og 3 års sammenhængende erhvervserfaring indenfor din profession (udøvet faktisk og retmæssigt) indenfor de seneste 5 år, så kan du have “erhvervede rettigheder”.

Sådan søger du om en artikel 23.1-bekræftelse:

Send en ansøgning til autorisation@sst.dk. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.

Din mail skal indeholde oplysning om:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • din profession
 • dit autorisations-ID-nummer
 • mailen/brevet fra det EU-/EØS-land, der anmoder om bekræftelsen

Du skal indhente dokumentation for din erhvervserfaring: Et originalt brev fra din arbejdsplads, hvor afdelingens uddannelsesansvarlige læge/leder/overlæge bekræfter/underskriver overfor styrelsen, at du har været ansat på fuld tid på arbejdspladsen (med angivelse af arbejdspladsens navn, afdelingens navn, ansættelsens start- og slutdato). Brevet skal sendes pr. post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Enheden for Autorisation, Islands Brygge 67, 2300 København S.

Verificering

Ansøgning om verificering af din autorisation kan sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed, Enheden for Autorisation, Islands Brygge 67, 2300 København S. Vi sender verificeringsskemaet direkte til den udenlandske autorisationsmyndighed. Du bliver informeret pr. mail, når din ansøgning er færdigbehandlet. Alle ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 uger.