Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Del sidens indhold med andre

Det lovpligtige meldesystem

Det lovpligtige meldesystem omfatter en række alvorlige smitsomme sygdomme.

Mange af disse sygdomme anmeldes både til enhederne for Tilsyn og Rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning kan iværksætte foranstaltninger og Statens Serum Institut kan overvåge sygdomsudbredelsen i hele landet, og på den måde opdage epidemier og udbrud.

Meldepligten påhviler læger og laboratorier.

De sygdomme, der skal anmeldes og hvordan, fremgår af særlig lovgivning, og der skal bruges særlige formularer:

Anmeldelse af gonoré og syfilis (Formular 1510)

Anmeldelse for gonoré og syfilis (Statens Serum Institut)

Anmeldelse af HIV-antistof positive personer

Anmeldelse af HIV-antistof positive personer: Formular 4001-6. Formularen fremsendes fra laboratoriet sammen med HIV-antistof positivt svar.

Anmeldelse af MRSA

Anmeldelse af MRSA: Formular 5001 fremsendes fra laboratoriet.

De sygdomme, der ikke skal anmeldes

De sygdomme, der ikke skal anmeldes bliver i tilfælde af udbrud, f.eks. i børneinstitutioner, som hovedregel håndteret af den kommunale sundhedstjeneste, se smitsomme sygdomme hos børn.

Selv for de sygdomme som ikke skal anmeldes gælder det, at hvis der bliver observeret en usædvanlig udbredelse, så skal lægen gøre overlægerne i enhederne for Tilsyn og Rådgivning opmærksomme på det. De forskellige instanser undersøger sammen, hvad der foregår, og gennem en fælles indsats bliver udbruddet forsøgt stoppet.

Love og regler

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. nr. 277 af 14/04/2000

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme 14.04.2000

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. nr. 1102 af 20.09.07

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer

Anmeldelse af MRSA