Smitsomme sygdomme

Del sidens indhold med andre

Enhederne for Tilsyn og Rådgivnings opgaver i forhold til smitsomme sygdomme:

  • Modtager anmeldelser om enkelt tilfælde og udbrud af en række smitsomme sygdomme.
  • Iværksætter foranstaltninger til at hindre smittespredning således, at så få som muligt bliver syge.
  • Yder rådgivning til de kommunale sundhedstjenester samt til dag- og døgninstitutioner, plejehjem og lignende institutioner vedrørende hygiejne og forebyggelse af smitte.

Arbejdet udføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Hvem er involveret?

Når børn eller voksne bliver syge af en smitsom sygdom vil forskellige instanser være inddraget:

  • Sygehus
  • Praktiserende læger
  • Sundhedsstyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Statens Seruminstitut
  • Den kommunale sundhedstjeneste
  • Fødevareregionen

Anmeldelsespligtige sygdomme

En del smitsomme sygdomme bliver som anført anmeldt til enhederne for Tilsyn og Rådgivning, som skal søge at hindre at flere bliver smittet.

Andre smitsomme sygdomme skal ikke anmeldes og bliver håndteret af de praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste.

Læs mere på siden Anmeldelse af smitsomme sygdomme.

For oplysninger om enkelt sygdomme se Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ("Epidemiloven") LBK nr. 814 af 27.08.2009

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme 14.04.2000

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme Bek nr. 1102 af 20.09.2007

Vejledninger

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme 14.04.2000

Vejledning om sundhedsberedskabet til kommuner og regioner, og planlægning af sundhedsberedskab 

Vejledninger og information om infektionshygiejne ved smitsomme sygdomme

Relaterede links

ECDCs (EUs kontor for overvågning af smitsomme sygdomme) hjemmeside

Værd at vide om meningokoksygdom

Meningitis

Vi har smitsom meningitis - Information til forældre

 

 

Øst for Storebælt: 70 22 02 68

Vest for Storebælt: 70 22 02 69

Beredskabsvagten er døgnåben og kun for myndigheder.

Læs mere om beredskabsvagten