Undtagelse for automatisk nedlukning

Del sidens indhold med andre

Hvis et sogn eller en kommune lukkes ned som følge af den automatiske model for nedlukning, kan kommunen anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at undtage konkrete institutioner/lokaliteter fra nedlukningen. Styrelsen vil på baggrund af anmodningen foretage en individuel sundhedsfaglig vurdering af om den enkelte institution/lokalitet kan undtages nedlukning.

Ved nedlukning af et sogn eller en kommune, vil konkrete skoler, institutioner og lokaler samt lokaliteter, som vurderes ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitte, kunne genåbnes hurtigere. Når en kommune anmoder Styrelsen for Patientsikkerhed om undtagelse af specifikke institutioner/lokaliteter, vil styrelsen foretage en konkret vurdering af: 

  • hvorvidt ophævelse af nedlukningen af konkrete institutioner/lokaliteter ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitteudviklingen i kommunen. 
  • at institutionen ikke bidrager til yderligere udvikling af smitten i sognet/kommunen, og at institutionen/lokaliteten ikke har konkrete smittetilfælde, samt at elever/brugere af institutionen/lokaliteten i lille udstrækning er knyttet til sognet/kommunen, så de på denne måde ikke bidrager til udviklingen af smittesituationen. 

Styrelsen vurderer institutionerne enkeltvis. Derfor skal kommunen i deres anmodning beskrive følgende i forhold til de enkelte institutioner/lokaliteter: 

  • Navn på den konkrete institution/lokalitet, der ønskes undtaget 
  • Hvilken type institution/lokalitet (børn, unge, voksen)
  • Antal brugere af institutionen/lokaliteten – og hvordan er brugerne knyttet til sognet/kommunen, som er nedlukket? Bor de der?
  • Smittestatus for den konkrete institution/lokalitet. (Som udgangspunkt må der ikke være smitte på institutionen/lokaliteten, og institutionen/lokaliteten skal med sine brugere i lille udstrækning være knyttet til området med samfundssmitte)
  • Hvilke grupper driver smitten i sognet/kommunen (børn, unge, fra et bestemt område etc.)?
  • Er der kendt smitte/udbrud på andre typer af institutioner/lokaliteter i sognet/kommunen.
  • Samlet begrundelse for, at denne institution kan undtages nedlukning (Begrundelsen skal ske på baggrund af konkrete data for smitteudviklingen i kommunen).