Dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner

Del sidens indhold med andre

For at forebygge og håndtere smittespredning og konkrete smitteudbrud med COVID-19 blandt børn og unge, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstedet påbud til kommuner om restriktioner eller midlertidig lukning af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Styrelsen kan udstede påbud til enten en enkelt institution eller generelt til kommunen eller regionen.

Styrelsen for Patientsikkerheden kan påbyde, at en kommune i en bestemt periode skal indskrænke adgangen til dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner i kommunen – offentlige såvel som private. Det kan være i form af et totalt forbud mod adgang og brug, eller det kan være restriktioner for adgangen.

For eksempel kan det være et loft for, hvor mange personer der må færdes på institutionen ad gangen – eller en restriktion, der begrænser klasse- og holdstørrelser. Alt sammen for at sikre, at elever og ansatte kan holde en passende afstand til hinanden for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte.

Restriktionerne kan f.eks. også være krav om anvendelse af mundbind eller andre smitteforebyggende tiltag som betingelse for adgangen til institutionen.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud rettes mod kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for at implementere påbuddet. Kommunerne har ikke selv mulighed for at udstede påbud om fx lukning af en skole.