Dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner

Del sidens indhold med andre

For at forebygge og håndtere smittespredning og konkrete smitteudbrud med COVID-19 blandt børn og unge, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstedet påbud til kommuner om restriktioner eller midlertidig lukning af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Styrelsen kan udstede påbud til enten en enkelt institution eller generelt til kommunen eller regionen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde en kommune for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale eller private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner beliggende i den pågældende kommune.

Et påbud om at fastsætte restriktioner vil bl.a. kunne omhandle restriktioner for adgangen til bestemte uddannelsesinstitutioner. Der vil også kunne udstedes påbud om, at det skal sikres, at der kun er adgang for et bestemt antal personer, herunder elever og studerende, ad gangen de pågældende steder, og restriktioner, som begrænser antallet af elever eller klasse- og holdstørrelser med henblik på at sikre, at eleverne kan holde passende afstand mellem hinanden. Restriktioner vil også kunne omfatte betingelser for adgangen til eller brugen af institutionerne, herunder ophold og færden på de pågældende institutioner, f.eks. krav om anvendelse af mundbind eller andre smitteforebyggende og hygiejnetiltag.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud rettes mod kommunen, der er ansvarlig for at implementere påbuddet. Kommunerne har ikke selv mulighed for at udstede påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.

Fra 12. april 2021 er det kommunerne, der har ansvaret for at lukke dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Midlertidig lukning af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner sker på baggrund af en automatiseret model for lokale nedlukninger. Styrelsen har fortsat tæt dialog med kommunerne og er klar til at understøtte og rådgive kommunerne ved udbrud af COVID-19-smitte.