Bosteder, botilbud mv

Del sidens indhold med andre

For at forebygge og håndtere smittespredning og konkrete smitteudbrud med COVID-19 blandt sårbare borgere, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede påbud til kommuner og regioner om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på botilbud, bosteder mv. Styrelsen kan udstede påbud til enten en enkelt institution eller generelt til kommunen eller regionen.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder påbud ud fra en konkret, sundhedsfaglig vurdering baseret på oplysninger fra den enkelte kommune eller region. Styrelsen udsteder som udgangspunkt et påbud á fire ugers varighed ved testkorrigeret kommuneincidens på 200 eller derover, hvis et eller flere af de følgende kriterier samtidig er opfyldt: 

  • Andelen af beboere, der har opnået fuld vaccinationsdækning, er under 80 procent.
  • Andelen af særligt sårbare, jf. Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer, ikke har opnået fuld vaccinationsdækning.