Plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, mv.

Del sidens indhold med andre

For at forebygge eller inddæmme COVID-19 blandt ældre og sårbare borgere, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud til kommuner og regioner. Styrelsen kan udstede påbud, når der er stigende eller øget risiko for smitte på plejehjem, i plejeboliger, på aflastningspladser samt på sygehuse og klinikker. Styrelsen kan udstede påbud til enten en enkelt institution eller generelt til kommunen eller regionen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde en kommune for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale eller private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lign.

Et påbud om at fastsætte restriktioner eller forbud vil kunne omhandle besøgendes adgang. Der vil fx kunne fastsættes restriktioner for antallet af besøgende, herunder at der kun er adgang for et bestemt antal personer ad gangen på de pågældende institutioner, at kun et vist antal nære pårørende pr. beboer har adgang til besøg eller krav om, at besøg skal foregå i et bestemt tidsrum eller ske på en bestemt måde.

Styrelsens påbud rettes mod kommunen, der er ansvarlig for at implementere påbuddet.

Kommunerne har ikke selv mulighed for at udstede besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.

Ophævelse af påbud

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er midlertidige for en periode af højst 4 ugers varighed. Styrelsen skal efterprøve betingelserne for påbuddet hhv. 3, 10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er udstedt.

Styrelsen vurderer løbende i samarbejde med regioner og kommuner om påbuddet skal ophæves. Når påbud om besøgsrestriktioner og besøgsforbud bliver ophævet, sker det altid på baggrund af en konkret, individuel og sundhedsfaglig vurdering. I vurderingen indgår blandt andet incidens, hvor mange procent af de relevante borgere der har fået fuld vaccination og opnået maksimal beskyttelse, samt om eventuelle smitteudbrud er ophørt.