COVID-19: Lukninger og restriktioner

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud til kommuner og regioner om at nedlukke eller indføre restriktioner på fx dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Styrelsen kan også udstede påbud til kommuner og regioner om besøgsforbud eller besøgsrestriktioner på plejehjem, botilbud, sygehuse, klinikker eller lignende efter rådgivning fra Epidemikommissionen.

 

Påbud i forbindelse med smitteudbrud

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter epidemiloven give påbud om restriktioner eller nedlukninger på fx plejehjem, skoler eller dagtilbud, hvis vi ud fra en konkret, individuel sundhedsfaglig vurdering skønner det nødvendigt. Påbud rettet mod plejehjem, bosteder, sygehuse mm. forelægges Epidemikommissionen, der rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed, inden påbuddet udstedes. 

Påbuddet vil fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af:

  • kommunale eller private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lign., der er beliggende i den pågældende kommune
  • indendørs eller udendørs kommunale institutioner og faciliteter beliggende i den pågældende kommune
  • kommunale og private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner beliggende i den pågældende kommune
  • sygehuse og klinikker.

Hvem får påbud?

Påbuddet gives enten til

  • den enkelte institution
  • en kommune
  • en region.

Hvor længe gælder et påbud?

Et påbud er midlertidigt og gives for en periode på højst 4 uger. Påbuddet rettes mod den kommune eller den region, som har ansvar for at gennemføre det.