Rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en orientering om samarbejdet mellem enhederne for Tilsyn og Rådgivning (tidligere embedslægerne) og kommunerne i sager om fugt og skimmelsvamp i boliger og andre bygninger. Orienteringen skal ses som et supplement til Velfærdsministeriets Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.

Orienteringen beskriver sammen med vejledningen, hvorledes sagsgangen i sager om fugt og skimmelsvamp rent praktisk kan håndteres af kommuner og andre involverede parter.

Orientering fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe, Juni 2008

Velfærdsministeriets vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp