Hygiejnecertifikater til skibe

Del sidens indhold med andre

Hygiejnecertifikater udstedes og certificeres af Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning. Hygiejnecertifikaterne udstedes på baggrund af en skadedyrsinspektion ombord på skibet, der foretages af et registreret skadedyrsinspektionsfirma.

Skabelon for skadedyrsinspektionsrapport

Certifikattyper

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder enten Fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol eller Certifikat for hygiejnekontrol afhængigt af, om der er blevet fundet tegn på folkesundhedsmæssige risici, herunder hvis kilder til alvorlig infektion opdages ombord.

Anmodning om hygiejnecertifikat

Gyldighed og gebyr

Hygiejnecertifikaterne er gyldige i højst 6 måneder fra udstedelse. Herudover er der efter nærmere regler mulighed for at opnå en midlertidig forlængelse af et gyldigt hygiejnecertifikat på 1 måned.

Anmodning om forlængelse af hygiejnecertifikat

For udstedelse af hygiejnecertifikaterne opkræves et gebyr på kr. 580 (beløbet er momsfritaget) i henhold til cirkulæreskrivelse nr. 10054 af 13.12.2018. Hertil skal lægges det gebyr, som inspektionsfirmaerne opkræver.

Hygiejnecertifikater vs. rottecertifikater

Hygiejnecertifikater til skibe blev indført den 15. juni 2007 jf. det reviderede internationale sundhedsregulativ (International Health Regulations, IHR 2005) og erstattede dermed de tidligere Rottecertifikater, som i sin tid blev udstedt af SKAT.

Relevante links

Informationsbrev om hygiejnecertifikater (pdf, engelsk)

Tro- og Love-erklæring til registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer

Lovgivning

Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Epidemiloven)

Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Bekendtgørelse om hygiejnecertifikater til skibe (Registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.)