Rådgivningsnotater til dagtilbud

Del sidens indhold med andre

I forbindelse med udgivelsen af den reviderede udgave af HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER, er der udarbejdet en række særskilte notater, de såkaldte rådgivningsnotater.

Disse notater uddyber teksten på områder, som kræver større detaljeringsgrad og/eller løbende opdatering, se link. 

"Dagtilbud" er samlebetegnelsen for de forskellige typer af dagpleje og daginstitutioner, der findes til børn fra 0 år og til skolestart, og som dækker over dagpleje, vuggestue, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Til børn i skolealderen kan der oprettes fritidshjem eller skolefritidsordninger (SFO).

Til større børn og unge er der fritidstilbud i form af klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud.

Tilbuddene kan være drevet af såvel kommunale som private leverandører.

  • Reglerne om dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn og unge findes i dagtilbudsloven. 
  • Særlige dagtilbud til mindre børn eller særlige klubtilbud til større børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes efter dagtilbudsloven, reguleres efter serviceloven.
  • Bestemmelser om skolefritidsordninger (SFO) findes i folkeskoleloven (§3, stk.4). Der kan oprettes skolefritidsordninger til børn, der har nået en alder, hvor de tidligst kan optages i skolen. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor længe børn/unge  kan gå i en skolefritidsordning – i princippet indtil de udskrives af skolen efter 10. klasse. SFO er imidlertid ofte tilbud indtil 3. 
    eller 4. klasse, men det er ikke begrænset hertil. Undervisningsministeren kan fravige loven, når der er tale om at "bevare små skoler" (folkeskolelovens § 55, stk. 1). Undervisningsministeriet har godkendt ca. 100 tilbud, hvor børn, der er fyldt 3 år, er blevet indskrevet i skolefritidsordninger. Dette tilbud er især relevant i landdistrikter, hvor der ikke eksisterer et dagtilbud.

Nyttige links

Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn  

Dyrehold i daginstitutioner

Forebyggelse af støj i dagtilbud til børn

Koldt drikkevand i dagtilbud

Rensning af småsår og mindre hudlæsioner i dagtilbud

Tøjvask i daginstitutioner 

Udendørs bade- og soppebassiner om sommeren i dagtilbud

Hvad skal man gøre, når en sparepære går i stykker?