Idéer til at arbejde med håndhygiejne i dagplejen: Samarbejde, råd og vejledning

Del sidens indhold med andre

Personalet i den kommunale sundhedstjeneste - sundhedsplejerske og læge - har en sundhedsfaglig baggrund.

Hvis ikke der findes en fælles gruppe i kommunen, hvor dagplejen og den kommunale sundhedstjeneste har et forum for drøftelser, blandt andet om hygiejne, kan det være en idé at etablere et samarbejde om for eksempel håndhygiejne.

Af "Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge – Anbefalinger" (indtil 31. december 2006: "Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge - Retningslinjer") fremgår det, at sundhedsplejerske og læge samarbejder med og giver rådgivning og vejledning til daginstitutioner og dagpleje.

Nogle vil derudover have særlige sundhedspædagogiske forudsætninger og kunne hjælpe med undervisning fx efter metoden "Aktive vurderinger". Der er i materialet vedlagt et program til brug for de fagpersoner, som kender til den metode, og til inspiration for dem, der ikke kender den. 

Pensumbeskrivelse i håndhygiejnen i dagplejen

Forprojekt om håndhygiejne i daginstitutioner

Forprojekt om håndhygiejne i dagplejen