Idéer til at arbejde med håndhygiejne i dagplejen

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har i slutningen af 2006 udarbejdet et internetbaseret katalog til kommunerne med idéer til undervisningsindhold, forslag til undervisningsplan og pjecer.

Materialet er målrettet til dagplejerne og har derfor dagplejeren i dagplejehjemmet som det centrale omdrejningspunkt. Materialet bygger på erfaringer fra modelprojekter i dagplejen i Glostrup og Frederiskberg kommuner og ligger i forlængelse af ”Forprojekt om håndhygiejne i dagpleje”, ”Pensumbeskrivelse i håndhygiejne i dagpleje” og et tværfagligt seminar afholdt i Styrelsen for Patientsikkerhed i efteråret 2006.

Den faglige ramme er Styrelsen for Patientsikkerheds "Vejledning om hygiejne i daginstitutioner – om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø". Pensumbeskrivelsen "Undervisning i håndhygiejne i dagplejen" kan også anvendes. 

Det er hensigten at materialet skal være med til at gøre håndvask til en god vane og en naturlig del af den personlige hygiejne og derved være med til at reducere antallet af infektioner blandt børn og voksne med tilknytning til dagplejen. Materialet kan enten bruges, som det foreligger, eller være et supplement til allerede eksisterende materiale.

  1. Formidling af viden om smitte og smitteveje - og hvordan man kan afbryde smitteveje i dagplejen


    Overheads, "Ved du det?", der kan printes ud på pap eller papir til brug for kopiering. De kan også lamineres.

  2. Målrettet information til dagplejere


    Folder til dagplejere: "Informationer om håndvask, infektioner og smitteveje - til dagplejere"
  3. Målrettet information dagplejen kan give til forældrene


    Folder til forældre: "Informationer om håndvask, infektioner og smitteveje - til forældre"

Idéer til brug af materialet


Udbyttet bliver størst, hvis flere forskellige materialer bruges, og arbejdet foregår i en proces, hvor samtlige parter er involveret. Derfor er materialet udviklet som en fleksibel ramme, der kan fyldes mere i.

Samtlige materialer er udarbejdet med baggrund i den viden, der er genereret i det hidtidige arbejde samt andre lignende projekter, der er kendskab til. Det er væsentligt, at materialerne ikke kompliceres med mange forskellige budskaber på én gang.


Lille dreng vasker hænder i vuggestuen

Pensumbeskrivelse i håndhygiejnen i dagplejen

Forprojekt om håndhygiejne i daginstitutioner

Forprojekt om håndhygiejne i dagplejen