Barkflis og daginstitutioner

Del sidens indhold med andre

Barkflis og træflis bør ikke anvendes som faldunderlag under og omkring legeredskaber på grund af risikoen for splinter og for ophobning af organisk støv, herunder massiv vækst af mikroorganismer, for eksempel skimmelsvampe. Risikoen for, at barkflis og træflis forurenes med ekskrementer fra dyr, må anses for at være lige så stor, som det ses ved sand.

Skov og Landskab har, støttet af Styrelsen for Patientsikkerhed, gennemført en lille pilotundersøgelse af indholdet af skimmelsvampe på legepladser med flis.

Link

Pilotprojekt om flis på legepladser i daginstitutioner