Hygiejne i daginstitutioner

Del sidens indhold med andre

"Hygiejne i daginstitutioner - anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn indenfor hygiejne, miljø og sikkerhed" er skrevet til alle medarbejdere tilknyttet daginstitutionsområdet og samler Styrelsen for Patientsikkerheds nyeste anbefalinger på området.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at der bør stilles høje krav til den daglige hygiejne i daginstitutioner, da det berører mange børn og voksne. Formålet med anbefalingerne er derfor at understøtte både myndigheders og personalets indsatser over for en række faktorer af betydning for børns sundhed i daginstitutioner.

Her tænkes således både på det daglige arbejde og rådgivning, men også at bogen kan være til gavn ved projektering, nybygning, ombygning og renovering. Dette kan være med til at mindske sygeligheden blandt både børn og voksne – såvel personale som forældre.

Daginstitutioner skal i denne sammenhæng tænkes bredt og målgruppen omfatter såvel vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske tilbud til børn – herunder tilbud til børn med handicap, skolefritidsordninger samt et stigende antal alternative pasningsordninger som skovbørnehaver, skovbusser, rumlepotter, udflytterbørnehaver, busbørnehaver osv.

5. udgave

Der er ikke tale om en fuldstændig revision. I nærværende 5. udgave er bogens emner og henvisninger opdaterede. Bogens opbygning er den samme: Hygiejne i daginstitutioner - anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed

Bogen er desuden ajourført med gældende lovgivning og derfor et vigtigt opslagsværk for alle, som arbejder med daginstitutionsområdet.

Væsentligste ændringer i 5. udgave i forhold til 4. udgave

Se oversigt over de væsentligste ændringer: Væsentligste ændringer i 5. udgave forhold til 4. udgave.

Forslag til forbedringer

Redaktionen modtager gerne oplysninger, der kan forbedre næste udgave af bogen. Sådanne oplysninger kan mailes til hovedpostkassen sst@sst.dk, med ”Hygiejne i daginstitutioner” i emnefeltet.

Øvrige vejledninger

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. - 2013

Køb publikationer

Publikationerne kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning
www.sundhedsoplysning.dk
E-mail: kfs@sst.dk
Telefon:35 26 54 00

Hygiejneanbefaling på fremmedsprog

Tyrkisk

Urdu

Somalisk