Indberetning fra testudbydere

Del sidens indhold med andre

Offentlige og private behandlingssteder, andre selvstændige virksomheder samt andre aktører, der foretager test for COVID-19 skal indberette alle positive testresultater til Styrelsen for Patientsikkerhed og alle testresultater til Statens Serum Institut.

Positive testresultater skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed på følgende måde

Straks efter fund af positiv testresultat for COVID-19 skal det positive testresultat indberettes til Styrelsens for Patientsikkerhed ved at ringe på telefon nr. 32 32 05 11 – tast 7.
I opkaldet skal oplyses følende på borgeren, som er testet positiv:

  • Fulde navn
  • Telefonnummer
  • CPR nummer
  • Testtype
  • Teststed
  • Dato for positiv test

Såfremt en borger testes positiv for COVID-19, bedes følgende brev: "Brev til smittede med Covid-19" udleveres til den smittede.

Ved spørgsmål til indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed, skal henvendelse ske til kontaktopsporing@stps.dk