Hotline for fagpersoner

Del sidens indhold med andre

Vores hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet rådgiver om forholdsregler i tilfælde af, at der påvises COVID-19 hos en borger eller patient.

Vi rådgiver praktiserende læger om information af COVID-19-positive i forhold til opsporing af nære kontakter og muligheden for vejledning om og hjælp til dette.

Vi rådgiver også kommunale sundhedstjenester og hygiejneenheder og kommuner/regioner på myndighedsniveau i relation til:

  • genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner
  • udbrud af covid-19 på plejecentre, bosteder m.v.

I begge tilfælde bør kommunen/regionen dog i første omgang søge rådgivning hos den kommunale/regionale hygiejneenhed.