Hotlines

Del sidens indhold med andre

Vores hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet rådgiver om forholdsregler i tilfælde af, at der påvises COVID-19 hos en borger eller patient.

Vi rådgiver praktiserende læger om information af COVID-19-positive i forhold til opsporing af nære kontakter og muligheden for vejledning om og hjælp til dette.

Vi rådgiver også kommunale sundhedstjenester og hygiejneenheder og kommuner/regioner på myndighedsniveau i relation til:

  • genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner
  • udbrud af covid-19 på plejecentre, bosteder m.v.

I begge tilfælde bør kommunen/regionen dog i første omgang søge rådgivning hos den kommunale/regionale hygiejneenhed.

Hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet

Telefon: 70 20 02 66

Åbningstid: 
Alle dage kl. 9.30 - 16.00

Hotline for borgere

Den Myndighedsfælles Hotline svarer på spørgsmål om coronavirus. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du skal have hjælp til opsporing af nære kontakter, hvis du er COVID-19-positiv.

Hotlinen er både til borgere og sundhedspersoner.

Telefon: 70 20 02 33

Læs fakta, råd og vejledning på coronasmitte.dk