Lokale foreninger og boligområder

Del sidens indhold med andre

Brug boligforeninger og boligsociale medarbejdere til at målrette kommunikation til beboere

Mange boligforeninger har gode muligheder for at kommunikere direkte til beboerne. I kan derfor samarbejde med lokale boligforeninger om at formidle information om smittespredning, anbefalinger om forholdsregler og andet, der er tilpasset lokale forhold. På den måde kan I sammen målrette kommunikation til beboerne i boligforeningerne og få information bredt ud, også til borgere, der fx ikke orienterer sig via medierne. Det kan have stor værdi for nogle borgere, hvis de kan få relevant information mundtligt af fx en boligsocial medarbejder som supplement til skriftlig information, fx plakater og opslag.

I nogle kommuner har man haft gode erfaringer med at sende enkle beskeder på sms eller gennem WhatsApp til personer, som man i forvejen har kontakt til gennem en kommunal indsats. Det kan være helt kortfattede beskeder om, at der er smitte i et område, og at man kan kontakte kommunen på et konkret telefonnummer, hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp. Beskederne er lette at afkode og kan nemt spredes i lokalmiljøer, hvor traditionelle informationsindsatser ikke nødvendigvis har den store gennemslagskraft.

Samarbejd med lokale foreninger, netværk og andre kontakter i nærmiljøet

Ved nogle lokale udbrud er smitten koncentreret i bestemte miljøer, som er knyttet til det lokale foreningsliv. Ved at samarbejde med de relevante foreninger og netværk kan I målrette informationsindsatsen til borgerne i de miljøer, hvor der er særlig risiko for at blive smittet. Lokale foreninger kan både hjælpe med at tilpasse og udforme informationen, så den er forståelig og brugbar, og hjælpe med at informationen når ud til borgerne.

Brug kontaktpersoner, bydelsmødre og andre centrale personer i nærmiljøer som kan formidle information lokalt. Det kan både være formelle og uformelle kontaktpersoner. Det kan være meget forskelligt, hvad der er behov for at informere om lokalt – det kan være vejledning om, hvornår man bør blive testet, eller om, hvordan man skal forholde sig, hvis en, man kender, er smittet. Hold en tæt kontakt med centrale kontaktpersoner.

Mobile testenheder i særligt berørte områder

Ved mange smittede i et bestemt område kan I samarbejde med regionen om mobile testenheder, som kan rykke ud til området. Alternativt kan der arrangeres transport af en gruppe borgere til testfaciliteter med ledig kapacitet. I så fald skal transporten selvfølgelig foregå efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forhindre smitte.

Benyt lokale testfaciliteter til opsøgende indsatser over for borgere, der fx står i kø for at blive testet. Tal med dem om, hvad der skal ske, hvis de er smittet, og benyt lejligheden til at opfordre folk til at downloade app’en Smitte|stop.

Vær opmærksom på, at nogle borgere kan have svært ved at afkode skriftlige testsvar. Der kan være brug for hjælp til at læse svaret og forstå, hvad testen egentlig har vist. Ordet ”positiv” er fx af nogle borgere blevet tolket som en besked om, at de ikke var smittet. For nogle er det en barriere i sig selv at tilgå sundhed.dk for at se testsvar. I nogle kommuner har man ved lokale udbrud opsøgt borgere, som har særlige behov for støtte, og fx indhentet samtykke til at se deres testsvar, når de er blevet testet. På den måde kan man med det samme træde til med hjælp og støtte til selvisolation, hvis borgeren er smittet med coronavirus.