Aftaler med kommunerne om smitteopsporing

Del sidens indhold med andre

Da kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed har en fælles interesse i at nedbringe smittespredningen af Coronavirus (COVID-19), er der mulighed for at indgå en kommuneaftale, så kommunen kan være med til at smitteopspore.

Kommunernes bistand aftales i en kommuneaftale. De fleste kommuner har allerede indgået en sådan aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis man allerede har indgået en aftale, gælder denne fortsat. Kommuner, som ønsker at udtræde af aftalen, skal henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunens opgave er at hjælpe med at skabe kontakt til de smittede, som styrelsen ikke får fat i. Til brug for opgaven kan kommunens medarbejdere orientere sig i COvip (Coronaopsporingens Informations- og Vidensportal).

Supplerende aftale ved særligt høje smittetal

En kommune har mulighed for at indgå en supplerende aftale om data på individniveau enten for hele kommunen eller for relevante sogne. Bemærk, at den supplerende aftale kan indgås, når det er fagligt begrundet, typisk ved høje eller hastigt stigende smittetal. Det kræver en dialog med styrelsen, inden en supplerende aftale kan underskrives. Ønsker om supplerende aftale skal ske via kommunens kontaktperson i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyns- og rådgivningsenhed, så det koordineres med den samlede indsats.