Aftaler med kommunerne om smitteopsporing

Del sidens indhold med andre

Kommunerne kan bidrage til smitteopsporing, hvis det vurderes at være gavnligt for inddæmning af stigende eller høj smitte med COVID-19 i kommunen elleret sogn. Kommunernes bidrag handler om at kontakte smittede og eventuelt nære kontakter og vejlede dem om isolation og forebyggelse af smittespredning.

Kommunerne kan deltage i arbejdet med smitteopsporing ved at indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at rådgive og vejlede kommunens borgere. Alt efter smittens udbredelse i kommunen, kan det være relevant, at kommunen bistår med

  • smitteopsporing
  • isolationsopfølgning
  • opsporing af nære kontakter.

Det er Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som ligger til grund for kommunens rådgivning og vejledning.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Aftaler 

For at deltage i arbejdet skal kommunen indgå ”Aftale mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og [X kommune] om kommunal bistand til smitteopsporing til forebyggelse af smittespredning”. Kommunen kan indgå en aftale, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med kommunen vurderer, at det vil gavne inddæmning af stigende eller høj smitte med COVID-19 i den pågældende kommune, sogn eller inden for en bestemt aldersgruppe.

Når kommunen har indgået aftalen, vil kommunen dagligt modtage data på individniveau, der er målrettet kommunens udfordringer med smittespredning. Kommunen er forpligtet til at rapportere resultaterne af bistanden til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunens medarbejdere får desuden adgang til COvip (Coronaopsporingens Videns- og Informationsportal) og de kan henvende sig til Coronaopsporingens hotline tlf. 32 32 05 11 (tast 8).

Det er en forudsætning, at kommunen har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, for at kunne indgå aftalen. Kontakt den relevante Tilsyns- og Rådgivningsenhed eller Coronaopsporingens -sekretariatet for at indgå aftalen.