Aftaler med kommunerne om smitteopsporing

Del sidens indhold med andre

Kommunerne har mulighed for at bidrage til opgaver i forbindelse med smitteopsporing. Kommunernes bidrag handler konkret om at ringe de smittede op og vejlede dem om isolation, nære kontakter samt at følge op på, hvordan isolationen forløber.

Kommunerne kan deltage i arbejdet med smitteopsporing ved at indgå en samarbejdsaftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at rådgive og vejlede kommunens borgere.

Kommunens rådgivning og vejledning sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Aftaler

For at deltage i arbejdet, skal kommunerne indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. Der findes to typer aftaler: basisaftaler og de supplerende aftaler. 

Basisaftaler

Basisaftale indeholder opgaver i forbindelse med almindelig smitteopsporing. Her er det kommunens opgave at skabe kontakt til de smittede, som styrelsen ikke får fat i. Til brug for opgaven kan kommunens medarbejdere orientere sig i COvip (Coronaopsporingens Videns- og Informationsportal).

Supplerende aftale ved særligt høje smittetal

Den supplerende aftale kan tages i brug, når der er særligt høje smittetal i kommunen. I den situation kan kommunen indgå en supplerende aftale om data på individniveau enten for hele kommunen, for relevante sogne eller for bestemte aldersgrupper. 

Kommunen kan indgå en supplerende aftale, når  det er fagligt begrundet - typisk ved høje eller hastigt stigende smittetal. 

For at indgå en supplerende aftale, er det en forudsætning, at kommunen har været i dialog med styrelsen. 

Hvis kommunen ønsker at indgå en supplerende aftale med styrelsen, skal man kontakte kommunens kontaktperson i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyns- og rådgivningsenhed. Herfra koordineres den samlede indsats.