Generelle tiltag i kommuner

Del sidens indhold med andre

Sørg for, at de fysiske rammer er på plads

Sørg for, at håndsprit er let tilgængeligt i kommunale bygninger, og at der er mulighed for at holde afstand. Sæt markeringer på gulve og indret venteværelser og andre lokaler, så folk ikke kommer for tæt på hinanden. Overvej størrelsen af mødelokaler. Informér medarbejdere om, hvor mange personer, som maksimalt må være i hvert lokale, og sæt information op om dette i lokalerne. Overvej at uddele gratis mundbind.

Begræns fysisk fremmøde

Begræns fysiske møder i kommunalt regi. Det gælder både interne møder og møder med borgere, fx på jobcentre, informationsmøder m.m. Overvej, om møder kan holdes virtuelt, om de kan udskydes, eller om de helt skal aflyses. I kan også overveje at begrænse adgangen til kommunens bygninger i en periode. I det omfang I afholder fysiske møder, skal I være opmærksomme på retningslinjer for brug af mundbind/ansigtsvisir og på at holde afstand og sikre god hygiejne.

Overvej, hvilke medarbejdere der skal arbejde hjemme

Lad kommunens medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre. Vær dog opmærksom på, at der kan være brug for medarbejdere til at varetage opsøgende arbejde og andre opgaver i lokalmiljøer og boligområder, hvor der er mange smittede. Sørg for, at disse medarbejdere er grundigt instrueret i forebyggelse af smittespredning, så de beskytter sig selv mest muligt.

Ledere og medarbejderne kan være gode rollemodeller

Sørg for, at ledere og medarbejdere i kommunen bliver holdt orienteret om den aktuelle situation. Bed dem om at være ekstra opmærksomme på sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og krav i forhold til afstand, hygiejne og anvendelse af mundbind/ansigtsvisir. Det kan have stor betydning, at kommunens egne medarbejderne er gode rollemodeller og følger anbefalinger og retningslinjer. I kan også opfordre til at downloade app’en Smitte|stop.