Erhvervsliv

Del sidens indhold med andre

Gå i dialog med lokale virksomheder

Hvis flere smittetilfælde er koncentreret om en virksomhed eller en bestemt branche, kan I gå i dialog med de relevante virksomheder om, præcis hvad der kan gøres for at begrænse spredning af smitten. Alt efter hvilken type virksomhed der er tale om, kan det være relevant at inddrage andre myndigheder som Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

I kan samarbejde med regionen om mobile testenheder, som i særlige situationer kan rykke ud til virksomheder, hvor flere er smittet. Alternativt kan der arrangeres transport af medarbejdere til testfaciliteter med ledig kapacitet. I så fald skal transporten selvfølgelig foregå efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forhindre smitte.