Inspiration til besøg udendørs på plejecentre

Del sidens indhold med andre

Få inspiration til, hvordan beboerne på plejecentre kan få besøg på udendørsarealer på sundhedsmæssigt sikre måder og undgå smitte med COVID-19.

Ældre på plejecentre er en gruppe i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med COVID-19. Samtidig har de ældre og de pårørende brug for at se hinanden og opleve det nærvær, der bidrager til livskvalitet. Her er besøg på udendørsarealer en god måde at ses sundhedsmæssigt sikkert i de perioder på året, hvor det ikke er for koldt. Det kan fx være ved opsætning og indretning af besøgspavilloner, udestuer eller lignende.

Sundhedsstyrelsens udgivelse Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre kommer med anbefalinger til, hvordan besøg på plejecentre kan planlægges og organiseres med hensyntagen til de sundhedsfaglige råd om forebyggelse og begrænsning af smitte med COVID-19.

Med udgangspunkt i den politiske aftale om initiativer til svækkede ældre har Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et inspirationskatalog på baggrund af Sundhedsstyrelsens udgivelse med konkrete eksempler på, hvordan plejecentre kan etablere sikre rammer for besøg på udendørsarealer.

Inspirationskatalog til besøg udendørs på plejecentre

I inspirationskataloget kan du læse om og se billeder af, hvordan forskellige plejecentre har benyttet sig af forskellige løsninger for besøg, som alle tager hensyn til retningslinjerne for forebyggelse og begrænsning af smitte med COVID-19.

Fra inspirationskatalog

Besøg i døråbning

På Tingstedet i Herfølge får beboerne besøg i terrassedøren til deres lejlighed. Personalet sætter et bord op i døråbningen, og beboer og pårørende sidder på hver sin side af bordet – beboeren indenfor, pårørende udenfor. På den måde behøver beboeren ikke engang at bevæge sig ud af hjemmet.

Fra inspirationskatalog

Besøg i pavilloner i gårdhaven – også med nyseskærme

På Plejecenter Møllehuset i Københavns Kommune var det oplagt at tage gårdhaven i brug som besøgscafé. Her er der indtegnet zoner med god afstand, så der kan komme besøgende. Møllehuset har også en nyseskærm, der kan sættes op for at forhindre, at man nyser eller hoster på hinanden, mens man snakker. Det kan fx være gavnligt, hvis der er problemer med synet eller hørelsen, og man derfor har brug for at kunne læne sig længere ind mod hinanden.

Møllehuset har gjort meget ud af kommunikationen til både beboere og pårørende, fx med nyhedsbreve, og den stil vil de også fortsætte efter coronakrisen.

Fra inspirationskatalog

Besøg i vinduet

I Odense Kommune har Plejecenter Ærtebjerghaven tilbud om, at besøg kan foregå på beboerens egen terrasse gennem et skråvindue. Alle boliger har egen terrasse. Beboerne sidder på den ene side af vinduet, og de besøgende sidder på terrassen. Der er fri besøgstid. De pårørende kommer, som de vil, og ringer til plejehjemmet inden, så de kan guide beboeren på plads.

Fra inspirationskatalog

Besøg i pavillon og telt med varme

På Plejecenter Banebo i Viborg er der mulighed for besøg enten i pavillon eller telt med fast gulv og varme. Her er der ud over rengøring fokus på udluftning. Uanset om det er telt eller pavillon, er der lagt vægt på, at det skal være hyggeligt. Der er fx en besøgsdame, der tager sig af, at både pårørende og beboere føler sig trygge og godt tilpas.

Hvem er kataloget til?

Kataloget henvender sig bredt til kommuner, herunder kommunale chefer, ledere og hygiejneansvarlige, som har ansvaret for at udarbejde lokale retningslinjer, instrukser og rammer for besøg på plejecentre. Kataloget henvender sig også til private leverandører og organisationer, som har ansvar for plejecentre.