Rådgivning til kommunerne om håndtering af COVID-19

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver kommunerne om håndtering af COVID-19 og om beredskab til at håndtere lokale smitteudbrud. Kommunerne kan desuden indgå aftale med styrelsen om at deltage i arbejdet med at smitteopspore.

Håndtering af udbrud i kommuner

Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut følger udviklingen af smittespredning i landets kommuner tæt. Udviklingen i smittetal kan følges på Statens Serum Instituts dashboard over incidens de seneste 7 dage, dvs. nye sygdomstilfælde pr. 100.000 borgere, på kommuneniveau.

Smitteopsporing

I perioder, hvor smitten stiger lokalt, kan kommunerne sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed sætte en række særlige indsatser i værk for at stoppe spredningen af COVID-19. Indsatserne afhænger helt af den konkrete situation. 

Kommunerne kan indgå en aftale om bistand til arbejdet med smitteopsporing. Aftalen er med til at sikre en bedre kontrol med epidemien. 

Kommunerne kan desuden selv søge rådgivning om begrænsning af smittespredning ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.