Pligt til at videregive oplysninger om flypassagerer

Del sidens indhold med andre

Flyselskaber skal af egen drift videregive oplysninger om navn, telefonnummer og fly- og pladsnummer til Styrelsen for Patientsikkerhed hurtigst muligt og senest 3 timer efter flyets ankomst til en dansk lufthavn fra udlandet eller senest kl. 8 den efterfølgende dag, hvis flyet ankommer efter kl. 19, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i den tidligere epidemilov (lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme) § 13 a (ny epidemilovs § 50, stk. 4). Det følger af den nye epidemilov (lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v.), at regler udstedt i medfør af den gamle epidemilov forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af forskrifter fastsat i medfør af den nye epidemilov.

Der er således en udtrykkelig lovhjemmel og -krav til indberetning af oplysningerne til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forholdet til GDPR (databeskyttelsesforordningen)

Oplysninger om passagerers navn, telefonnummer og fly- og pladsnummer er almindelige oplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Det følger af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), at behandling af personoplysninger er lovlig, hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse. Der kan fastsættes mere specifikke regler for at tilpasse anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra e, jf. artikel 6, stk. 2.