Indberetning fra luftfartsselskaber

Del sidens indhold med andre

Flyselskaber har pligt til at indberette oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Flyselskabernes videreformidling af oplysningerne er påkrævet i overensstemmelse med epidemiloven. Indberetningen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse og sker derfor også i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

I forbindelse med flyvninger til Danmark fra udlandet skal luftfartselskaber registrere

  • Fornavn og efternavn.
  • Telefonnummer
  • Fly- og pladsnummer

Oplysningerne skal videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed senest tre timer efter ankomst til dansk lufthavn – dog senest kl. 8 den efterfølgende dag, hvis flyet ankommer efter kl. 19.

Pligt til at videregive almindelige oplysninger om flypassagerer

Der er udtrykkelig krav i loven om, at et flyselskab skal videregive almindelige oplysninger om besætning og flypassagerer, når de lander i Danmark. Flyselskabet skal af egen drift videregive oplysningerne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det følger af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartsselskaber i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Forholdet til GDPR (databeskyttelsesforordningen)

Oplysninger om passagerers navn, telefonnummer og fly- og pladsnummer er almindelige oplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) i henhold til databeskyttelsesforordningen. Det er lovligt at videregive almindelige personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse. Smitteforebyggelse anses for en nødvendig opgave i samfundets interesse. Smitteforebyggelse anses for en opgave, som udføres i samfundets interesse. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme § 13 a. Det følger af  lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v., at regler udstedt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1444 forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af forskrifter fastsat i medfør af den nye epidemilov.

Der er altså en udtrykkelig lovhjemmel og -krav til indberetning af oplysningerne til Styrelsen for Patientsikkerhed.