COVID-19: Indberetning

Del sidens indhold med andre

Private og offentlige testudbydere skal indberette oplysninger om positive coronaprøver til Statens Serum Institut.

Epidemilovens regler om videregivelsen mv. af personoplysninger

Private og offentlige virksomheder har oplysningspligt over for Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med smitteopsporing. Det fremgår af epidemilovens kapitel 9 (§§ 49-53). Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder om det, skal virksomheder afgive personoplysninger, som de ligger inde med. Det følger af epidemilovens § 49, stk. 2. 

Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder skal registrere bestemte oplysninger på ansatte, medlemmer og gæster. Dette følger af epidemilovens § 49, stk. 3. Registrering af bestemte oplysninger skal sikre, at de nødvendige oplysninger er tilgængelige med henblik på videregivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forholdet til GDPR

Reglerne i epidemiloven tager hensyn til databeskyttelsesforordningen (GDPR). Derfor er det heller ikke i strid med GDPR-reglerne, når virksomheder bliver bedt om at videregive personoplysninger i forbindelse med fx epidemier, jf. Lov om epidemier m.v. (epidemiloven), kapitel 9.