Skoler og dagtilbud

Del sidens indhold med andre

Tag kontakt til dagtilbud og skoler for at høre, om de har den information, de har brug for, og om de har behov for hjælp og støtte til at leve op til anbefalinger om afstand og hygiejne. Skoler og dagtilbud kan også overveje at genindføre tiltag fra genåbningen i foråret 2020, fx begrænse forældres adgang til bygninger. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer målrettet dagtilbud, skoler og andre tilbud målrettet børn og unge.

Hvis et barn eller en medarbejder på en skole eller i et dagtilbud er smittet med COVID-19, vil ledelsen på skolen eller i dagtilbuddet som udgangspunkt blive orienteret af barnets forældre eller medarbejderen. Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer den kommunale sundhedstjeneste om, at der er tilfælde af smitte.

Ledelsen på skolen eller i dagtilbuddet skal afklare, hvem der har været så tæt på den eller de smittede, at de evt. skal sendes hjem og/eller testes. Ledelsen kan kontakte den kommunale sundhedstjeneste, der kan hjælpe med at afgrænse, hvem der har været i tilstrækkelig nær kontakt til at blive sendt hjem, og hvem der skal testes. Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvor man skal bestille en test, alt efter barnets alder og om barnet har symptomer på sygdom.

Læs mere om, hvordan dagtilbud, skoler og andre tilbud til børn og unge skal forholde sig ved tilfælde af COVID-19 blandt børn og medarbejdere

Den kommunale sundhedstjeneste kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning om den tilstrækkelige afgrænsning og håndtering af smittetilfælde på skoler og i dagtilbud. Det er vigtigt, at afgrænsningen af, hvilke børn og medarbejdere der har været i nær kontakt, er rigtig.

Som udgangspunkt kan ledelsen i dagtilbuddet/skolen træffe beslutning om omfanget af foranstaltninger i samråd med den kommunale sundhedstjeneste. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte, træffe afgørelse om, at skoler eller dagtilbud lukkes helt eller delvist.

Der kan være behov for, at kommunen understøtter skolernes og dagtilbuddenes kommunikation om forebyggelse af smitte og information til børn og forældre om tilfælde af smitte blandt personale eller børn. Information om smittetilfælde kan give anledning til uro og bekymring, og det kan være en stor opgave at sikre, at børn fra bestemte grupper i lokalmiljøet ikke stigmatiseres ved lokale udbrud i et område.