Særlige indsatser i områder med høj incidens

Del sidens indhold med andre

Ud over den generelle smitteopsporing varetager Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med relevante myndigheder, kommuner og andre dele af lokalsamfundet håndtering af udbrud. Styrelsen kan iværksætte særlige tiltag for at begrænse spredning af COVID-19-smitte. Håndtering af udbrud eller særlige lokale indsatser bygger altid på en konkret vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Aktuelle særlige indsatser

Udbrudshåndteringen bygger oven på den generelle smitteopsporing. Læs mere om den generelle smitteopsporing.

Oversigten er opdateret onsdag d. 14. april 2021.

 

Albertslund Kommune

Indsats påbegyndt d. 16. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Øget mobil testkapacitet
 • Kommunikationsindsats fra kommunen om test og isolation
 • Øget kommunikation via sociale medier med opfordring til at lade sig teste
 • Information om kommunalt tilbud om hjælp ved udfordringer med boligforhold, indkøb m.v.
 • Styrelsen for Patientsikkerheds testambassadører er på gaden for at uddele informationsmateriale og ringe på hos borgerne for at opfordre alle til at lade sig teste
 • Alle boligselskaber i kommunen er blevet kontaktet af kommunen, oplyst om at sætte plakater op, omdele information samt rengøring af fællesarealer
 • Særlig indsats målrettet smitteopsporing blandt børn og familier, herunder forståelse af isolations betydning.

 

Ballerup Kommune

Indsats påbegyndt d. 22. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Målrettet testindsats
 • Intensiveret kommunikationsindsats og samarbejde med boligselskaber i området.
 • Udvidet samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen om smitteopsporing for hhv. smittede og nære kontakter med henblik på test og isolation.

 

Billund Kommune (Grindsted Sogn)

Høj testkorrigeret incidens og udbredt smitte blandt børn og unge.

Aktuelle tiltag:

 • Der er sendt sms til borgere i Tingparken og Fynsgade, omdelt 310 løbesedler i postkasser, samt ophængt 50 plakater
 • Vi har kviktestkapacitet 3 gange ugentlig i Grindsted
 • Der er sendt besked til skole- og dagtilbudsledere om at kommunikere testmuligheder mm. på Aula
 • Der er igangsat telefonisk kontakt til alle dagligvarebutikker med fokus på info til kunder om kun at handle én fra hver familie, at håndsprit er fyldt op og lettilgængelig, og at opfriske skiltning samt sikre rengøring af kontaktflader to gange dagligt
 • Der er afholdt møde med repræsentanter fra det etniske miljø, hvor vi beder om hjælp til at sprede budskaberne om, hvordan man forebygger smittespredning, at blive testet regelmæssigt, samt hvad det betyder at være i isolation. Materiale oversættes til engelsk og arabisk og distribueres via kanaler i miljøet
 • Der indkaldes til møde om produktion af lokale videoer til distribution i det etniske miljø, de produceres af unge fra miljøet.

 

Brøndby Kommune

Indsats påbegyndt d. 23. marts 2021.

Aktuelle tiltag:

 • Kommunen er i dialog med repræsentanter fra forskellige etniske foreninger
 • Boligforeningerne har styrket fokus på kommunikation og hygiejne
 • Målrettet kommunikation om test og isolation via sociale medier og lokalaviser.

 

Esbjerg Kommune

Høj testkorrigeret incidens og udbredt smitte blandt børn og unge, centeret omkring tæt befolkede boligbyggerier.

Aktuelle tiltag:

 • PCR-pop-up-teststationer er etableret i Kvaglund-området og andre steder i Esbjerg Ø som særlig foranstaltning i kraft af smittetallene i området
 • Fast PCR teststation samt hurtigtests på 11 lokaliteter.
 • Der gøres brug af kommunale isolationspladser til både smittede og nære kontakter

Tiltag i forbindelse med ramadan:

 • Tæt samarbejde med integrationskonsulent, der har et meget stort netværk i etniske miljøer.
 • Pop-op-event i forbindelse med PCR-test i lokalområdet, Kvaglund og Stengårdsvej, hvor borgerne efter test har mulighed for at få vejledning og råd i forbindelse med ramadan. Pop-op-event er betjent af tosprogede medarbejdere.
 • Udarbejdelse af flyer, plakater etc., benyttet Sundhedsstyrelsens materiale på diverse sprog.
 • Materialet distribuereret til borgere via Facebook, WhatsApp, i diverse foreninger og grupper, udleveret flyer og dialog. Distribuereret til relevante samarbejdspartnere og kollegaer.
 • Mulighed for at søge råd og vejledning i det multietniske aktivitets -og sundhedsfremmende hus, Mosaikken.

Kommunikation:

 • Kommunikation via kommunens hjemmeside og Facebookside, SSP, Bydelsprojektet 3i1, boligforeninger, diverse foreninger, Facebookgrupper, sms-kæder, kommunens personale, uddeling af flyers, ophæng af plakater, plakater ved busholdepladser etc.
 • Indsatser gennem integrationskonsulenter i nærområderne
 • Løbende dialog med sundhedsprofessionelle i nærområderne, herunder sygepleje, hjemmepleje og sundhedspleje.

 

Gladsaxe Kommune

Indsats påbegyndt d. 29. marts 2021.

Aktuelle tiltag:

 • Aftale mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen om en styrket indsats om at lade sig teste samt opsporing af smittede med COVID-19
 • Påbud om midlertidig lukning af skoler og fritidsordninger i kommunen frem til 11. april 2021
 • Målrettet dialog med boligselskaber og foreninger
 • Opsøgende indsats i forhold til behov for isolationsboliger.
 

Glostrup Kommune

Indsats påbegyndt d. 6. april 2021.

Aktuelle tiltag:

 • Styrket samarbejde omkring smitteopsporing

 

Halsnæs Kommune

Indsats påbegyndt d. 26. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Opfordring til at lade sig teste og målrettet kommunikationsindsats
 • Styrket samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen omkring smitteopsporing for hhv. smittede og nære kontakter med henblik på test og isolation
 • Øget mobiltestkapacitet i området.

 

Helsingør Kommune

Indsats påbegyndt d. 5. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Udvidet samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen om smitteopsporing for hhv. smittede og nære kontakter med henblik på test og isolation
 • Øget kommunikationsindsats med henblik på testning og overholdelse af afstandskrav.

 

Herning Kommune (Hedeager Sogn)

Høj sogneincidens og smitte blandt unge, samt i tætbefolkede boligbyggerier.

Indsats påbegyndt d. 6. april 2021

Aktuelle tiltag:

 • Teststation i området
 • Aftale om udvidet smitteopsporing mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen, hvor kommunen modtager oplysninger på alle smittede i sognet med henblik på at sikre målrettet kontakt og vejledning til borgere i området
 • Boligsociale medarbejdere og etniske foreninger banker på i opgange og går i dialog med borgere om test og isolation
 • Øget kommunikationsindsats og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om kommunikation af retningslinjer mv.

 

Herning Kommune (Fredens Sogn)

Høj sogneincidens og smitte blandt unge, samt i tætbefolkede boligbyggerier

Indsats påbegyndt d. 8. april 2021

Aktuelle tiltag:

 • Aftale om udvidet smitteopsporing mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen, hvor kommunen modtager oplysninger på alle smittede i sognet med henblik på at sikre målrettet kontakt og vejledning til borgere i området
 • Boligsociale medarbejdere og etniske foreninger banker på i opgange og går i dialog med borgere om test og isolation
 • Øget kommunikationsindsats via Facebook, SMS-kæder og infoskærme
 • Øget brug af isolationsfaciliteter.

 

Høje-Taastrup Kommune

Indsats påbegyndt d. 18. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Udvidet samarbejde mellem kommunen og STPS om smitteopsporing, herunder fælles smitteopsporingsindsats bestående af smitteopsporere fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra Høje-Taastrup Kommune
 • Kommunikationsindsats til borgere med opfordring om at lade sig teste
 • Målrettet indsats overfor smittede borgere og nære kontakter i forhold til at øge brug af selvisolation og brug af isolationsboliger
 • Styrket teststindsats i lokale boligområder
 • Kommunen har et lokalt forankret ambassadørkorps til at indgå i dialog med borgere om test og isolation
 • Kommunen har iværksat intensiveret vejledning til virksomheder i smitteudsatte brancher om retningslinjer, hygiejne test, mv.
 • Mobil testkapacitet forskellige steder i kommunen
 • Intensiveret vejledning til virksomheder om retningslinjer, hygiejne, test, m.v.
 • Målrettet samarbejde med boligorganisationer, lokale foreninger og trossamfund om opfordring til at lade sig teste.

 

Ishøj Kommune

Aktuelle tiltag:

 • Øget test-indsats (udvidet åbningstid i lokale teststeder, samt mobil testkapacitet)
 • Aftale om udvidet smitteopsporing mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen, hvor kommunen modtager oplysninger på alle smittede i kommunen med henblik på at sikre målrettet kontakt og vejledning til borger i de områder, hvor smitten er koncentreret
 • Lokal fælles smitteopsporingsindsats bestående af medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Ishøj Kommune
 • Opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede, herunder tilbud om praktisk hjælp til bl.a. indkøb
 • Kommunikationsindsats til borgerne med opfordring om at overholde alle retningslinjer
 • Indsamling og analyse af data fra blandt andet smitteopsporingen og testindsatsen med henblik på at afdække smittekæder og placering af den mobile testindsats.

 

Kerteminde Kommune

Aktuelle tiltag:

 • Etablering af ekstra testressourcer
 • Der er iværksat yderligere testmuligheder i weekenden, så der nu er PCR- testmuligheder i de 3 største byer
 • Kontakt til boligforeninger
 • Kontakt til dagligvarebutikker i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
 • Kontakt til forældre via AULA/Forældreintra
 • Samarbejde med kommunens integrationsafdeling, der kommunikere til borgerne om forholdsregler ved positiv test, isolation, hygiejne, adfærd og rengøring.
 • Kontakt med frivilligorganisation, der vejleder integrationsborgere
 • Målrettet kommunikation via kommunens hjemmeside og Facebook.

 

Kolding Kommune

Høj testkorrigeret incidens centreret omkring tæt befolkede boligbyggerier.

Aktuelle tiltag:

 • Øget test-indsats
 • Styrelsen for Patientsikkerheds testambassadører er på gaden for at uddele informationsmateriale og ringe på hos borgerne for at opfordre alle til at lade sig teste
 • Kommunikationsindsats til borgerne med opfordring om at overholde alle retningslinjer
 • Indsats i udvalgte boligområder med kommunale medarbejdere
 • Opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede, herunder tilbud om praktisk hjælp til bl.a. indkøb
 • Dialog med dagligvarebutikker om skærpet fokus på afstandskrav, afspritning mv.
 • Opfordring til forældre til børn i daginstitutioner om test af børnene
 • Screeningstests af lærere.

 

Yderligere tiltag specifikt for Simon Peters Sogn (Kolding Kommune)

Aktuelle tiltag:

 • Øget testkapacitet
 • Øget kommunikation via sociale medier
 • Opsøgende indsats af Styrelsen for Patientsikkerhed testambassadører med uddeling af infomateriale og opfordring til at lade sig teste.

 

Københavns Kommune

Indsats påbegyndt d. 9. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Styrket testindsats med opfordring til at lade sig teste, herunder testambassadører fra Københavns Kommune
 • Mobiltestkapacitet i området
 • Styrket kommunikationsindsats på sociale medier og SMS
 • Aftale om udvidet smitteopsporing mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen, hvor kommunen modtager oplysninger om udvalgte postnumre i kommunen med henblik på at sikre målrettet kontakt og vejledning til borgere i de områder, hvor smitten er koncentreret.

 

Nyborg Kommune

Aktuelle tiltag:

 • Øget test-indsats med flere pop-up teststeder
 • Kommunikationsindsats til borgerne med opfordring til at lade sig teste
 • Ophængning af plakat i alle opgange i boligområder på forskellige sprog om bl.a. den nationale corona-hotline
 • Kommunen har nedsat Task Force med forebyggende indsatser
 • Kommunen tager kontakt til erhvervsdrivende mhp. skærpet opmærksomhed på hygiejne og forholdsregler.
 • Opsøgende medarbejdere uddeler mundbind til socialt udsatte
 • Natteravne uddeler sprit til unge
 • Boligforeningerne distribuerer materiale om kommunens coronahotline, hjemmesiden og Facebook, hvor man kan finde information om teststeder
 • Opstillet pavillon i boligområder med mulighed forråd og vejledning.

 

Odense Kommune (Vollsmose Sogn)

Høj incidens og udbredt smitte blandt børn, unge og voksne.

Aktuelle tiltag:

 • Øget testkapacitet
 • Testindsat målrettet specifikke områder, boligområder, tæt befolkede boligområder
 • Målrettet testindsats over for børn og voksne på skoler og daginstitutioner samt deres familier
 • Opfordring til forældre til børn i daginstitutioner om test af børnene
 • Udvidet samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen om smitteopsporing for hhv. smittede og nære kontakter med henblik på test og isolation
 • Lokalt forankret ambassadørkorps med lokalkendskab går i dialog med borgere om test og isolation
 • Opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede, herunder tilbud om praktisk hjælp til bl.a. indkøb
 • Målrettet kommunikation via sociale medier med opfordring til at lade sig teste
 • Intensiveret kommunikationsindsats via sociale medier målrettet udvalgte boligområder
 • Plakater med information på forskellige sprog om fx corona-hotline hænges op i alle opgange i udvalgte boligområder
 • Skole- og dagtilbudsledere kommunikere testmuligheder mm. via Aula/forældreintra
 • Kommunikation om test og isolation til forældre til skolebørn via AULA/Forældreintra
 • Vidensdelen mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen angående målretning af lokale indsatser
 • Udvidet samarbejde med civilsamfundsorganisationer
 • Dialog mellem kommunen og civilsamfundsorganisationer herunder repræsentanter for etniske foreninger
 • Udvidet samarbejde mellem kommunen og boligselskaber, lokale foreninger og trossamfund om lokal opfordring til at lade sig teste
 • Kommunen har iværksat målrettet samarbejde med boligorganisationer, lokale foreninger, trossamfund om test
 • Taskforce med fokus på indsatserne i de tæt bebyggede områder. De boligsociale medarbejdere er nøglepersoner i gruppen
 • Boligforeningerne har styrket fokus på kommunikation og hygiejne
 • Øget rengøring på fællesarealer i udvalgte ejendomme
 • Kontakt til dagligvarebutikker vedrørende skærpet fokus på hygiejne.
 • Indsamling og analyse af data fra blandt andet smitteopsporing og testindsats med henblik på at afdække smittekæder og målrette mobil testindsats.
 • Overvågning af smittetal på skoler og daginstitutioner
 • Abildgårdskolen, H.C. Andersen Skolen er midlertidigt lukket
 • Politiets tryghedspatrulje har intensiveret indsatsen
 • Der er oprettet isolationsfaciliteter i Vollsmose-bebyggelsen i tomme lejligheder, så beboerne ikke skal helt ud af området.
 • Hjemmeplejen har gennemført hjemmetest hos de udsatte borgere som ikke har mulighed for selv at komme hen til teststederne
 • Ugentlige møder mellem taskforcen og ressourcepersoner i området
 • Fællesarealer i den vestlige del af Vollsmose Centeret (den del kommunen ejer) – lukker kl. 16.30 alle dage, for at undgå at området anvendes som mødested for unge mennesker.
 • Casemanager - Konceptet er baseret på en kontaktpersons ordning hvor særlige udfordrede husstande eller personer får tilknyttet en medarbejder der vil holde daglig dialog med personen/husstanden under isolationsforløbet for at understøtte og sikre overholdelse at isolationsperioden
 • Reklamer i Fynbus-linjerne i og omkring området, hvor der gøres opmærksom på, at 'corona smitter ved kontakt. Lad være med at mødes med for mange.' På dansk, arabisk og somali
 • Stort fokus på Ramadan fra tirsdag d. 13 april til onsdag d. 12 maj.


Rødovre Kommune

Aktuelle tiltag:

 • Mobil testaktivitet
 • Aftale om smitteopsporing og datadeling mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen
 • Styrelsen for Patientsikkerheds testambassadører har været på gaden for at uddele informationsmateriale og ringe på hos borgerne med opfordring om at lade sig teste.

 

Svendborg Kommune (Vor Frue Sogn)

Høj incidens i vor Frue Sogn

Aktuelle tiltag:

 • Øget testkapacitet
 • Testindsat målrettet specifikke områder, boligområder
 • Målrettet testindsats overfor børn og voksne på specifikke skoler
 • Styrelsen for Patientsikkerheds testambassadører har været på gaden for at uddele informationsmateriale og ringe på hos borgerne med opfordring om at lade sig teste
 • Opsøgende indsats i områder med høje smittetal, hvor kommunale medarbejdere opfordrer borgere til at lade sig teste og gå i isolation, hvis testen er positiv
 • Lokalt ambassadørkorps opfordrer borgere til at lade sig teste og gå i isolation, hvis testen er positiv
 • Kommunikationsindsats til borgere med opfordring til at lade sig teste
 • Målrettet kommunikation om test og isolation via de sociale medier
 • Intensiveret kommunikationsindsats via sociale medier målrettet udvalgte boligområder
 • Uddeling af flyers
 • Vidensdelen mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen angående målretning af lokale indsatser
 • Udvidet samarbejde med civilsamfundsorganisationer
 • Dialog mellem kommunen og civilsamfundsorganisationer herunder repræsentanter for etniske foreninger
 • Udvidet samarbejde mellem kommunen og boligselskaber, lokale foreninger og trossamfund om lokal opfordring til at lade sig teste
 • Kommunen har iværksat målrettet samarbejde med boligorganisationer, lokale foreninger, trossamfund om test
 • Boligforeningerne har styrket fokus på kommunikation og hygiejne. Der er iværksat ekstra rengøring og spritdispensere.
 • Kontakt til dagligvarebutikker vedrørende skærpet fokus på hygiejne, afstandskrav, afspritning.

Vallensbæk Kommune

Indsats påbegyndt d. 19. marts 2021

Aktuelle tiltag:

 • Styrket testindsats i Vallensbæk Nord og Syd. Der er stemt dørklokker, sendt målrettet budskaber om at lade sig teste, og iværksat mobilt testkapacitet i området
 • Øget kommunikationsindsats med opfordring til test. Der er afsendt sms til borgerne med opfordring til at lade sig teste. Der er iværksat opslag med information i boligforeninger
 • Udvidet samarbejde mellem kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed om smitteopsporing
 • Målrettet indsats overfor smittede borgere og nære kontakter i forhold til at øge brug af selvisolation og brug af isolationsboliger
 • Kommunen har iværksat intensiveret vejledning til virksomheder i smitteudsatte brancher om retningslinjer, hygiejne test, mv.
 • Mobile testbusser kører rundt i kommunen.


Vejle Kommune

Udbredt smitte blandt børn og unge 6 - 20 år i tætte boligområder.

Aktuelle tiltag:

 • Testkapaciteten er øget i områder med tæt bebyggelse – herunder PCR-testning
 • Analyse af smittedata, der bidrager til at kortlægge områder, hvor der er behov for særlige indsatser
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Der er nedsat en taskforce, der har fokus på indsatserne i de tæt bebyggede områder. De boligsociale medarbejdere er nøglepersoner i gruppen
 • Tæt dialog med beboerdemokratiet i de tæt bebyggede områder
 • Boligforeningerne hænger hver uge nye plakater op med oplysninger om, hvor og hvornår man kan blive testet
 • Dialog med de religiøse samfund
 • Dialog med de lokale idrætsforeninger
 • Dialog med de lokale fødevare butikker ift. ekstra fokus på fx hygiejne ved grøntsagerne
 • Der er en aftale med et lokalt lommepenge projekt(Tjansen) i forhold til at få kontaktflade rengøring på kontaktflader i opgangene
 • Der uddannes Corona-ambassadører blandt de lokale, der kan understøtte vidensdeling
 • Der udarbejdes et mere enkelt informationsmateriale der informerer om testning og mulighed for isolation
 • Information målrettes forskellige etniske gruppe både ift. sprog og kommunikationskanaler
 • Vi tilbyder skoler og daginstitutioner i lokalområder med høj smitte en ekstra test
 • Vi inkluderer Kirkens Korshærs brugere i kommunens testprogram
 • Daglig overvågning af smittetal på skoler og daginstitutioner
 • Vejle Kommune har en særaftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at modtage oplysninger på alle smittede borgere i postnummer 7100.
 • Alle smittede borgere i de tætbebyggede områder kontaktes med henblik på at sikre, at de har den fornødne hjælp og assistance til at opretholde isolation. Derudover spørges der ind til, hvor man oplever at være blevet smittet. Evt. mønstre i disse svar forfølges.

 

Task Force Hovedstaden etableret 1. december (afløste Task Force Vestegnen)

Task Force Hovedstaden er etableret på grund af spredt og høj kommune-incidens i en række kommuner i Hovedstadsområdet.

Task Force Hovedstaden ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed og består af sundhedsmyndighederne, Region Hovedstaden, politiet, øvrige relevante myndigheder, samt de 17 kommuner i Storkøbenhavn. Det overordnede formål med Task Force Hovedstaden er at understøtte strategisk samarbejde på tværs af kommunerne samt at facilitere og operationalisere initiativer i forhold til både de specifikke udfordringer, der opleves i hovedstadsområdet, og i forhold til de centrale udmeldinger.

Der har været fokus på:

 • nationale initiativer (testindsats målrettet unge, hygiejneforhold på skoler mm.) og implementering af restriktioner meldt ud af regeringen i de 17 kommuner
 • specifikke lokale problemstillinger (dataunderstøttelse af kommunerne)
  • smitteforhold (formodet smittevej) opgjort for de enkelte kommuner
  • smitteudbrud på alle plejehjem, opgjort på ugebasis for de enkelte kommuner
  • isolations-tjek-samtaler
  • brugen af kommunalt faciliterede isolationsophold.

  Ydermere arbejder Task Force Hovedstaden for at skabe transparens i planlægning og anvendelse af testkapaciteten for hovedstadsområdet samt tilrettelæggelse af kommunikationsindsatser målrettet til indbyggere med ikke-vestlig herkomst og/eller sårbare gruppe

Ydermere arbejder Task Force Hovedstaden for at skabe transparens i planlægning og anvendelse af testkapaciteten for hovedstadsområdet samt tilrettelæggelse af kommunikationsindsatser målrettet til indbyggere med ikke-vestlig herkomst og/eller sårbare grupper.