Erhvervsliv, kulturinstitutioner m.m.

Del sidens indhold med andre

Gå i dialog med lokale virksomheder

Hvis flere smittetilfælde er koncentreret om en virksomhed eller en bestemt branche, kan I gå i dialog med de relevante virksomheder om, præcis hvad der kan gøres for at begrænse spredning af smitten. Alt efter hvilken type virksomhed der er tale om, kan det være relevant at inddrage andre myndigheder som Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

I kan samarbejde med regionen om mobile testenheder, som i særlige situationer kan rykke ud til virksomheder, hvor flere er smittet. Alternativt kan der arrangeres transport af medarbejdere til testfaciliteter med ledig kapacitet. I så fald skal transporten selvfølgelig foregå efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forhindre smitte.

Øg opmærksomheden på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet

Det kan være svært at opretholde bevidstheden om afstandsanbefalinger i det offentlige rum. I kan styrke informationsindsatsen over for restauranter, forlystelsesparker, museer m.v. om at være opmærksomme på anbefalingerne og på, om de har indrettet sig, så der kan sikres afstand mellem gæsterne. Vær særligt opmærksom på forsamlingshuse, selskabslokaler og andre steder, hvor der måske ikke er samme opmærksomhed på anbefalingerne som på fx restauranter.

Se også Kulturministeriets retningslinjer for kulturinstitutioner

Opfordring til, at så mange aktiviteter som muligt foregår udendørs

Det er nemmere at holde afstand og dermed mindske risiko for kontakt, når man er udendørs. Derfor kan I opfordre til, at så mange arrangementer og aktiviteter som muligt bliver holdt udendørs.