Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19

Del sidens indhold med andre

Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du med det samme sørger for, at barnet isolerer sig. For at stoppe smittespredningen hurtigt er det vigtigt, at du allerede nu finder ud af, hvem dit barn kan have smittet og informerer dem.

Vi kontakter dig, for at hjælpe dig med at finde og informere de nære kontakter, som dit barn kan have smittet.

Når vi kontakter dig, kan vi også hjælpe med, hvordan du skal forholde dig for at undgå at dit barn smitter andre.

Dit barn skal gå i selvisolation

Du skal sørge for, at dit barn går i selvisolation. Det betyder, at dit barn skal undgå kontakt med andre mennesker, fx at:

 • dit barn skal blive hjemme (gælder også skole og institution)
 • dit barn bør undgå fysisk kontakt med personer, som barnet bor sammen med, og hvis muligt benytte et andet toilet og bad end andre
 • dit barn skal aflyse alle besøg med andre.

Har barnet en alder, hvor isolation ikke er mulig, anbefaler vi kontakt med så få i familien som muligt. 

Hvor længe dit barn skal være isoleret fra andre kommer an på, om dit barn har symptomer på coronavirus eller ej.

Hvis dit barn ikke kan holde afstand fra dem, som I bor sammen med, fx fordi jeres bolig er meget lille, eller I bor sammen med nogen, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, kan I måske få tilbudt et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet. Her skal du kontakte din kommune. 

Du skal finde ud af, hvem de nære kontakter er, hvis dit barn er testet positiv

Du skal finde ud af, hvem dit barn har været tæt sammen med i den tid, barnet har kunnet smitte. Det gælder både i skole/institution og fritiden.

 • Hvis barnet har symptomer er det dem, barnet har været tæt sammen med, 2 dage før symptomerne startede, og indtil du sørgede for, at dit barn isolerede sig.
 • Hvis barnet ikke har symptomer, er det dem, barnet har været tæt sammen med 2 dage før, barnet blev testet for coronavirus og indtil nu.
 • Du bør informere ledelsen på barnets skole/daginstitution om, barnet er smittet med coronavirus.

Dét skal du fortælle dit barns nære kontakter

Når du har fundet ud af, hvem der er dit barns nære kontakter, skal du fortælle dem eller deres forældre (hvis der er tale om børn), at:

 • de kan være blevet smittet med coronavirus
 • de skal selvisolere sig
 • de skal testes 2 gange – normalt første gang på 4. dagen efter at I har haft kontakt, anden gang på 6. dagen efter at I har haft kontakt
 • de nære kontakter skal bestille de 2 test ved at kontakte Coronaopsporing på 32 32 05 11.

Det er vigtigt, at testene til dit barns nære kontakter bestilles hos Coronaopsporing, så de nære kontakter hurtigt kan få svar. 

Selvisolation

Du skal gå i selvisolation. Det betyder, at du skal undgå kontakt med andre mennesker, fx at:

 • du skal blive hjemme (du kan heller ikke gå på arbejde eller gå ned og købe ind)
 • du bør undgå fysisk kontakt med personer, du bor sammen med. Hvis det er muligt skal du benytte et andet toilet og bad end dem
 • du skal aflyse alle besøg.

Hvor længe du skal være isoleret fra andre kommer an på, om du har symptomer på COVID-19 eller ej.

Isolationsophold et andet sted

Hvis du ikke kan holde afstand fra dem, som du bor sammen med, fx fordi din bolig er meget lille, eller du bor sammen med nogen, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, så kan du måske få tilbudt et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet. Har du brug for dette, skal du kontakte din kommune.

En "nær kontakt" er en person, som...

 • bor sammen med en COVID-19 smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har stået ansigt til ansigt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale) med en smittet person
 • har været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand  i mere end 15 minutter i en af følgende situationer:
  • aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
  • aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga
  • ophold i lukkede rum med dårlig ventilation
 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som er smittet
 • har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og ikke har været beskyttet af værnemidler på de foreskrevne måder