Særlige indsatser i kommunerne i forbindelse med COVID-19

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte en række særlige indsatser i samarbejde med landets kommuner, hvis en kommune oplever høje smittetal. Indsatsen aftales mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og den pågældende kommune og eventuelt andre lokale aktører.

 

Følgende indsatser kan iværksættes i kommuner med høje smittetal

Øget testindsats

Testkapaciteten kan øges for en periode for specifikke områder med høj incidens for at imødekomme opfordringen om at borgerne skal lade sig teste. Endvidere kan der være tale om midlertidig etablering af flere teststeder i det pågældende område, så testmuligheden bliver mere tilgængelig for borgerne. Der kan også indsættes mobile testenheder (biler, busser, pop up-events) som bevæger sig rundt i områder, hvor koncentrationen af smittede er særlig høj. 

Udvidet smitteopsporing

Alle kommuner modtager som led i den løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed aggregerede oplysninger om smittede i kommunen. Det drejer sig om hhv. vejnavne og aldersfordeling. De kommuner som har indgået aftale om samarbejde om smitteopsporing med Styrelsen for Patientsikkerhed (Link) modtager oplysninger om de smittede, som styrelsens Coronaopsporingsenhed ikke har kunnet opnå kontakt til inden for de første 24 timer. 

Kommuner der indgår en udvidet aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om smitteopsporing, modtager yderligere data fra styrelsen. De modtager blandt andet CPR-numre på alle smittede i kommunen, så de fx kan målrette særlige indsatser i de områder, hvor der er mange smittede. Der er også mulighed for oprettelse af fælles lokal smitteopsporingsenhed i den pågældende kommune bestående af sundhedsfaglige medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed og medarbejdere fra kommunen. Der kan foretages ekstra opkald til smittede og nære kontakter for rådgivning og vejledning om isolation og mulighed for hjælp til overholdelse af isolation.

Opsøgende gadeindsatser

Ved høje lokale incidenser kan Styrelsen for Patientsikkerheds testambassadører og medarbejder fra kommunen uddele flyers, løbesedler, hænge plakater op i opgange i tæt boligbyggeri og ringe på hos borgerne med opfordring om at lade sig teste. Kommunen selv kan også nedsætte et lokalt ambassadørkorps, der tager dialog med borgerne i området og opfordrer dem til at lade sig teste og gå i isolation, hvis testen er positiv, samt oplyse om mulighed for isolationsfaciliteter, hvis man er smittet, herunder tilbud om praktisk hjælp til bl.a. indkøb. Kommunen kan også iværksætte pop op-events med information og opfordring til test ved fx dagligvarebutikker.

Målrettet digital kommunikation til borgere

Kommunen har mulighed for at sende SMS-beskeder til borgere med opfordring til test og praktisk information om testmuligheder. Kommunen kan anvende de sociale medier til en målrettet kommunikationsindsats med opfordring til borgerne om at lade sig teste, samt information om, hvor og hvornår det er muligt at blive testet. De lokale skole- og dagtilbudsledere kan kommunikere om testmuligheder og isolation i forbindelse med positiv test, eller hvis man er nær kontakt, til forældre via Aula/forældreintra.

Samarbejde med lokale organisationer og foreninger

Kommunen kan indlede samarbejde med civilsamfundsorganisationer for at komme ud med budskaber om test og isolation, samt rådgivning og vejledning i miljøer eller områder med mange smittede fx boligselskaber, idrætsforeninger, trossamfund, etniske foreninger. Der kan dertil nedsættes en lokal taskforce med repræsentanter fra civilsamfundet med fokus på indsatserne fx i tæt bebyggende områder. Der kan endvidere tages beslutning om øget rengøring på fællesarealer i udvalgte ejendommen i tæt bebyggede områder. 

Vejledning af detailhandel/virksomheder om afstand, hygiejne, test og isolation

Kommunen kan iværksatte intensiveret vejledning om retningslinjer, hygiejne, test, isolation, mv. til virksomheder i brancher med øget risiko for smittespredning.

Overvågning og analyse af data om smittede

Styrelsen for Patientsikkerhed overvåger smittetal for kommunen og de enkelte sogn i kommunen, der overvåges ligeledes smittetal for skoler og daginstitutioner. Data fra blandt andet smitteopsporingen og testindsats analyseres og bliver blandt andet anvendt til at afdække smittekæder og planlægge målrettede testindsatser, målrettet digital kommunikation til borgere, samt opsøgende gadeindsatser.