Resume af Coronaopsporingens aktiviteter de seneste 7 dage

Del sidens indhold med andre

Nøgletallene giver indsigt i de daglige aktiviteter vedr. Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tallene opdateres dagligt efter kl. 9.30.

Gennemsnitligt antal smittede, som Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed har været i kontakt med pr. dag - seneste 7 dage

kontaktede smittede pr. dag

Billedet viser:

 • Antallet af smittede, som Coronaopsporing i gennemsnit dagligt har opnået kontakt med inden for de seneste 7 dage.
 • Ved siden af ses det gennemsnitlige antal smittede pr. dag inden for de forudgående 7 dage. 
 • Under antal smittede vises det gennemsnitlige antal smittede (og andelen i procent), som Coronaopsporing har forsøgt kontaktet, men ikke har opnået kontakt med de seneste 7 dage.
 • Ved siden af ses det gennemsnitlige antal smittede per dag, som Coronaopsporingen har forsøgt at kontakte (og andelen i procent) for de forudgående 7 dage. 

Søjlediagrammet viser udviklingen for kontakt til smittede pr. dag de seneste syv dage. Disse er fordelt på antal smittede, som Coronaopsporing har opnået kontakt med og antal smittede, som Coronaopsporing ikke har opnået kontakt med.

Historiklinjen viser, hvor mange sager, Coronaopsporing har lukket med eller uden kontakt med de smittede de foregående 7 dage.

OBS: Tallene fortæller, hvor mange smittede Coronaopsporingen forsøger at kontakte og får kontakt med. Tallene opgøres fra midnat til midnat. Smittetallene fra SSI opgøres fra kl. 14 til kl. 14 næste dag. Tallene kan derfor ikke sammenholdes direkte.

Gennemsnitligt antal nære kontakter, som er kontaktet pr. dag – seneste 7 dage

Kontaktede nære kontakter pr. dag

Billedet viser 2 hovednøgletal:

 • Det gennemsnitlige antal nære kontakter, som Coronaopsporing har kontaktet pr. dag inden for de seneste 7 dage.
 • Nære kontakter, som smittepersonen selv har kontaktet.

Søjlediagrammet viser udviklingen for kontakt til nære kontakter pr. dag de seneste 7 dage fordelt på antallet af:

 • Nære kontakter, som Coronaopsporing har kontaktet (Lukket med kontakt)
 • Nære kontakter som smittepersonen selv har kontaktet
 • Nære kontakter, som Coronaopsporing ikke har opnået kontakt med (Lukket uden kontakt)

Historiklinjen viser det totale antal nære kontakter, som Coronaopsporing og smittede selv har forsøgt kontaktet inden for de forudgående 7 dage.

Nære kontakter, der kontakter Coronaopsporingen pr. dag – seneste 7 dage

Nære kontakter der kontakter STPS pr. dag

Billedet viser:

 • Det gennemsnitlige antal nære kontakter, som selv har henvendt sig til Coronaopsporingen pr. dag inden for de seneste 7 dage.

Opgørelsen er fordelt på:

 • Nære kontakter, der alene henvender sig for at få rådgivning 
 • Nære kontakter, der henvender sig både for at få rådgivning og for at få en henvisning til test (testrekvisition). 

Den relative andel er angivet for begge grupper. 

Søjlediagrammet viser udviklingen for nære kontakter, der selv har henvendt sig til Coronaopsporingen pr. dag de seneste 7 dage.

Grundet nuværende registreringspraksis kan en nær kontakt fremgå flere gang i opgørelsen. En nær kontakt kan fx fremgå af flere kategorier, hvis den nære kontakt bliver orienteret af den smittede, og efterfølgende ringer ind og får rådgivning og rekvireret en test.

Smittede, der formoder at være smittet i udlandet – seneste 7 dage

Smittede der formoder at være smittet i udlandet

Billedet viser:

 • Den procentandel af smittede, som selv formoder at være smittet i udlandet pr. dag, ud af det samlet antal smittede, som Coronaopsporingen har været i kontakt med inden for de seneste 7 dage.
 • Ved siden af ses andelen for de forudgående syv dage.

Tabellen viser en top 10 over de lande, som andelen af smittede, der formoder at være smittet i udlandet, har opholdt sig i, før de blev testet positive.

Historiklinjen opgøres som udviklingen i procentpoint i forhold til forrige 7 dage.

Smittedes vurdering af smittekilde – seneste 7 dage

 Smittedes vurdering af smittekilde

Billedet viser:

 • Procentfordelingen af smittede med hhv. kendt og ukendt smittekilde ud af det samlet antal smittede, som Coronaopsporing har været i kontakt med de seneste 7 dage.

Tabellen viser en top 9 over de kendte smittekilder, som andelen af smittede med kendt smittekilde har angivet som smittekilde.

Historiklinjen opgøres som udviklingen i procentpoint i forhold til forrige 7 dage.