Om Coronaopsporing

Del sidens indhold med andre

Opsporing af nære kontakter er et centralt element i arbejdet med at holde Covid-19 epidemien nede. Målet er at bryde smittekæderne så tidligt som muligt og forhindre at flere bliver syge.

Sådan foregår coronaopsporingen

Statens Seruminstitut (SSI) sender os dagligt oplysninger om, hvem der er testet positiv for coronavirus. Vi modtager oplysninger i form af navn og adresse, men ikke telefonnummer. Før vi kan ringe til en smittet, skal vi derfor først selv finde kontaktoplysningerne. Dette hjælper Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, som har base i Jonstruplejren, med. Hvis vi ikke kan finde et telefonnummer, sender vi i stedet en besked til den smittede i e-boks. 

Formålet er at rådgive og bryde smittekæder

Når vi kontakter en smittet borger, sker det med henblik på at rådgive om, hvordan man skal forholde sig, hvis man er smittet eller er nær kontakt til en smittet. Samtidig tilbyder vi hjælp til at finde ud af, hvem de nære kontakter er og hjælp til at kontakte dem. Det er vores erfaring, at de fleste bliver glade for hjælpen, men vi respekterer selvfølgelig, hvis man selv vil ringe til de nære kontakter. Det er altså frivilligt, om man vil have vores hjælp til denne opgave.

Vi ringer til alle de smittede, som vi kan finde et telefonnummer på. Vi forsøger at ringe op to gange og sender en sms, hvis vi stadig ikke får forbindelse. Herefter sender vi en besked i e-boks. Hvis den smittede fx har hemmeligt nummer, og vi derfor ikke kan ringe eller sms'e, sender vi i stedet en besked i e-boks.

Hvis den smittede er under 18 år, ringer vi til forældrene eller til den smittedes værge. Vi behøver ikke tale med den smittede selv.

I samtalen aftaler vi, hvilke af de nære kontakter, vi skal sætte os i forbindelse med. Den myndighedsfælles hotline hjælper derefter med at ringe til de nære kontakter.

Når vi taler med de nære kontakter, oplyser vi, at de har været sammen med en person, som er smittet med Covid-19. Vi beder dem om at isolere sig til de har fået et negativt svar på den anden af i alt to Covid-19 test, som vi beder dem om at få foretaget.  

De nære kontakter skal testes på 4. og 6. dag, efter at de har været sammen med den smittede. Vi kan hjælpe med at rekvirere testene, hvorefter den nære kontakt selv skal bestille en test på coronaprover.dk

Test - børn og voksne

Vi rekvirerer test for voksne og børn over 1 år, som ikke har nogen symptomer. Hvis den nære kontakt har symptomer, er det derimod egen læge, som skal rekvirere testen. 

Hvis der er tale om et barn under 2 år, er det også egen læge, som skal rekvirere testen. 

Ukendte nære kontakter

I nogle tilfælde sker det, at den smittede ikke ved, hvem de nære kontakter er. Hvis vi får oplysninger om, at en person har deltaget i et større arrangement, så kan det være nødvendigt at give en mere officiel udmelding, uden at vi af den grund røber identiteten på den smittede. Vi anbefaler, at man downloader app'en Smittestop, hvor ukendte nære kontakter kan få besked, hvis de har været tæt på en person smittet med Covid-19. App'en er et godt supplement til den manuelle smitteopsporing, da den netop registrerer ukendte nære kontakter. 

En "nær kontakt" er en person, som...

 • bor sammen med en COVID-19 smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har stået ansigt til ansigt inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale) med en smittet person
 • har været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand  i mere end 15 minutter i en af følgende situationer:
  • aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
  • aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga
  • ophold i lukkede rum med dårlig ventilation
 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som er smittet
 • har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og ikke har været beskyttet af værnemidler på de foreskrevne måder