Data om smitteopsporing af smittede

Del sidens indhold med andre

Her finder du data for Coronaopsporingsenhedens smitteopsporing af smittede. Alle data er for de seneste syv dage. Data opdateres dagligt.

Henvendelser til smittede

Data er for de seneste 7 dage

Antal smittede, som Coronaopsporingsenheden har været i kontakt med eller har forsøgt at opnå kontakt til. Fordelt på opkaldstype.
Antal smittede, som Coronaopsporingsenheden dagligt har været i kontakt med eller forsøgt at opnå kontakt til.

Tallet viser antallet af smittede, der har modtaget opkald. En smittet kan godt have modtaget flere opkaldsforsøg.

Antallet af isolationsopkald er lavere end antallet af opsporingsopkald, fordi vi bl.a. ikke laver isolationsopkald til børn under 15 år.

Andel af smittede, hvor første opsporingsopkald foretages inden for 24 timer, 24-48 timer og 48-72 timer.
Gennemsnitlig tid til første opsporingsopkald foretages til smittede. Fordelt på oplyst eller uoplyst telefonnummer ved sagsoprettelse.

Vi opgør udelukkende tider, hvis det har været muligt at opnå kontakt.

Afsluttede smitteopsporingsindsatser

Data er for de seneste 7 dage

Antal afsluttede sager med smittede i alt.
Antal afsluttede sager med smittede fordelt på dato og type af dialog.
Procentvis fordeling af sager med smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog og uden mundtlig dialog.
Andel af sager med smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog og som afsluttes inden for 24 timer, 24-48 timer og 48-72 timer.
Gennemsnitlig sagstid for sager med smittede, der er afsluttet efter mundtligt dialog. Fordelt på oplyst eller uoplyst telefonnummer ved sagsoprettelse.
Andel af sager med smittede, der er afsluttet uden mundtlig dialog. Fordelt på smittede med og uden kendt telefonnummer.
Antal nære kontakter, den enkelte smittede i gennemsnit oplyser til Coronaopsporingsenheden.

Bemærk at opgørelser af nære kontakter inkluderer ikke den opsporing af nære kontakter, som kommunerne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer har ansvar for at smitteopspore på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ligesom opgørelserne ikke inkluderer den opsporing af nære kontakter, som regionerne foretager på sygehusene. Det betyder, at det samlede antal opsporede nære kontakter er højere, end det fremgår af opgørelserne.

Antal nære kontakter, den enkelte smittede i gennemsnit oplyser til Coronaopsporingsenheden. Fordelt på dato.

Information indsamlet fra opsporing af smittede

Data er for de seneste 7 dage

Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet.
Smittedes vurdering af smittekilde.

Trend opgøres som udviklingen i procentpoint mellem de seneste 7 dage og de 7 dage før da.

Udviklingen i formodede smittekilder de seneste 4 måneder.
Smittede, der formoder at være smittet i udlandet.
Top 5 opholdsland.

Trend opgøres som udviklingen i procentpoint mellem de seneste 7 dage og de 7 dage før da. Yderligere vil der i tilfælde af en delt rangering blive valgt et tilfældigt opholdsland inden for rangeringen.

Udviklingen i opholdsland de seneste 4 måneder.

Bemærk venligst at indeværende måned opgøres løbende.