Data om smitteopsporing af nære kontakter

Del sidens indhold med andre

Her finder du data for Coronaopsporingsenhedens smitteopsporing af nære kontakter. Alle data er for de seneste syv dage. Data opdateres dagligt.

Bemærk at opgørelser af nære kontakter inkluderer ikke den opsporing af nære kontakter, som kommunerne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer har ansvar for at smitteopspore på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ligesom opgørelserne ikke inkluderer den opsporing af nære kontakter, som regionerne foretager på sygehusene. Det betyder, at det samlede antal opsporede nære kontakter er højere, end det fremgår af opgørelserne.

Telefoniske henvendelser til nære kontakter

Data er for de seneste 7 dage

Antal nære kontakter, som Coronaopsporingsenheden har været i kontakt med eller har forsøgt at opnå kontakt til.

Tallet viser antallet af nære kontakter. En nær kontakt kan godt have modtaget flere opkaldsforsøg.

Antal nære kontakter, som Coronaopsporingsenheden har været i kontakt med eller har forsøgt at opnå kontakt til. Fordelt på dato.

Afsluttede opsporingsindsatser af nære kontakter

Data er for de seneste 7 dage

Antal afsluttede sager med nære kontakter, som Coronaopsporingsenheden henvender sig til.

Det er frivilligt, om man vil deltage i smitteopsporingen. Derfor tager Styrelsen for Patientsikkerhed kontakt til alle de nære kontakter, som de smittede giver os lov til at kontakte.

Antal afsluttede sager med nære kontakter, som Coronaopsporingsenheden henvender sig til. Fordelt på dato og type af dialog.

Tallet viser antallet af nære kontakter. En nær kontakt kan godt have modtaget flere opkaldsforsøg.

Andel af sager med nære kontakter, der er afsluttet efter mundtlig dialog og uden mundtlig dialog.
Antal nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med.
Antal nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med. Fordelt på dato.
Antal nære kontakter, der har henvendt sig til Coronaopsporingsenheden. Fordelt på testrekvirering og rådgivning og rådgivning.
Antal nære kontakter, der har henvendt sig til Coronaopsporingsenheden. Fordelt på dato og om de har henvendt sig for testrekvirering og rådgivning eller kun rådgivning.

Testrekvireringer til nære kontakter

Data er for de seneste 7 dage

Antal testrekvireringer til nære kontakter, som Coronaopsporingsenheden har bestilt.
Antal testrekvireringer til nære kontakter, som Coronaopsporingsenheden har bestilt. Fordelt på dato.