Data for smitteopsporing

Del sidens indhold med andre

Data for smitteopsporingen i Danmark fra Coronaopsporingsenheden i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tallene opdateres dagligt efter kl. 9.30.

Coronaopsporingsenhedens kontakt til smittede

Coronaopsporingsenheden har de seneste syv dage i gennemsnit opnået telefonisk kontakt til 717 smittede per dag. 

Der har i de seneste syv dage i gennemsnit været 21 smittede per dag, som Coronaopsporingsenheden trods gentagne forsøg ikke har opnået kontakt til. Det svarer til 2,97 procent af det samlede antal smittede. 

 
  • Den mørkeblå del af søjlen viser, hvor mange smittede Coronaopsporingsenheden har opnået kontakt til per dag (registreret som lukket med kontakt).

  • Den mellemblå del af søjlen viser, hvor mange sager Coronaopsporingsenheden har lukket uden, at der trods gentagne forsøg er opnået kontakt til den smittede. Sager, hvor vi ikke får telefonisk kontakt, bliver som udgangspunkt lukket efter fjorten dage og registreres som lukket uden kontakt

Forklaring 

Når Coronaopsporingsenheden får oplysninger om, at en person er smittet med COVID-19, sender vi et brev i e-Boks til den smittede. Hvis den smittede ved testbooking på coronaprover.dk har oplyst et telefonnummer, forsøger Coronaopsporingsenheden med flere opkald at opnå telefonisk kontakt til den smittede. Der bliver også sendt sms til den smittede. I de sager, hvor den smittede ikke har oplyst et telefonnummer, forsøger politiet at finde den smittedes telefonnummer. I nogle sager lykkedes det ikke at få telefonisk kontakt til den smittede. Enten fordi den smittede ikke reagerer på vores henvendelser, eller fordi det ikke er muligt at finde et telefonnummer. I de tilfælde lukker vi sagen efter fjorten dage, og de bliver herefter registreret som lukket uden kontakt

Rammerne for smitteopsporingen 

Den danske smitteopsporing udføres på baggrund af forskellige rammesæt. Den sundhedsfaglige ramme er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteopsporing. Den juridiske ramme er den gældende lovgivning, hvilket eksempelvis betyder, at der i smitteopsporingen ikke benyttes tvang. Coronaopsporingsenheden er derfor i høj grad afhængig af, at borgerne oplyser telefonnummer ved testbooking (fx via coronaprover.dk), samarbejder og følger anbefalingerne. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at alle smittede og nære kontakter vender tilbage til Coronaopsporingsenheden, når man får besked om forsøg på kontakt. 

Coronaopsporingsenhedens kontakt til nære kontakter 

Coronaopsporingsenheden har de seneste syv dage i gennemsnit opnået telefonisk kontakt til 638 nære kontakter. 

De seneste syv dage har de smittede i gennemsnit oplyst, at de selv ønsker at kontakte i alt 1.357 nære kontakter.

 
  • Den mørkeblå del af søjlen viser, hvor mange nære kontakter Coronaopsporingsenheden har opnået kontaktet til (lukket med kontakt).

  • Den mellemblå del af søjlen viser, hvor mange nære kontakter Coronaopsporingsenheden ikke har opnået kontakt til (lukket uden kontakt).

  • Den grå del af søjlen viser, hvor mange nære kontakter de smittede selv har ønsket at kontakte.

Forklaring

Coronaopsporingsenheden forsøger altid med flere opkald at få kontakt til de nære kontakter, den smittede oplyser os om. I nogle tilfælde ringer vi forgæves. Sager, hvor vi ikke får telefonisk kontakt, bliver som udgangspunktet lukket efter fjorten dage og registreres som lukket uden kontakt. 

Nære kontakter, der selv kontakter Coronaopsporingsenheden

De seneste syv dage har i gennemsnit 29 nære kontakter fået rådgivning af Coronaopsporingsenheden.

De seneste syv dage har i gennemsnit 1.407 nære kontakter fået rådgivning og testrekvirering af Coronaopsporingsenheden.

 
  • Den mørkeblå del af søjlen viser, hvor mange nære kontakter som henvender sig til Coronaopsporingsenheden for rådgivning.
  • Den mellemblå del af søjlen viser, hvor mange nære kontakter som henvender sig til Coronaopsporingsenheden for både at få rekvireret test og modtage rådgivning. 

OBS

På grund af den måde oplysningerne registreres på i Coronaopsporingsenhedens it-system kan en nær kontakt fremgå i flere af ovenstående kategorier – fx hvis den nære kontakt først bliver orienteret af den smittede og efterfølgende ringer ind og modtager rådgivning og får rekvireret test.

Smittede, der formoder at være smittet i udlandet

2,4 procent af de smittede, som Coronaopsporingsenheden har været i kontakt med inden for de seneste syv dage, formoder selv at være blevet smittet i udlandet.

 

Tabellen viser en top 10 over de lande, som andelen af smittede, der formoder at være smittet i udlandet, har opholdt sig i, før de blev testet positive.

Smittekilder

61,5 procent af de smittede oplyser en formodet smittekilde til Coronaopsporingsenheden.

38,5 procent af de smittede oplyser til Coronaopsporingsenheden, at de ikke kender smittekilden.

 

Tabellen viser de ti steder, som flest smittede har angivet som smittekilde til Coronaopsporingsenheden.