COVID-19: Data og indsatser

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed står for smitteopsporing af alle, der testes positive for COVID-19. I tilfælde af større eller mindre smitteudbrud kan styrelsen iværksætte en række særlige indsatser.

Sådan foregår smitteopsporingen

Statens Serum Institut (SSI) sender os dagligt oplysninger om, hvem der er testet positiv for COVID-19, og vi kontakter herefter de smittede via brev i e-Boks, telefonopkald og sms. 

Formålet er at rådgive og bryde smittekæder

Når vi kontakter en smittet borger, sker det med henblik på at rådgive om, hvordan man skal forholde sig, hvis man er smittet eller nær kontakt til en smittet. Samtidig tilbyder vi hjælp til at finde ud af, hvem de nære kontakter er og hjælp til at kontakte dem. Det er vores erfaring, at de fleste bliver glade for hjælpen, men vi respekterer selvfølgelig, hvis man selv vil ringe til de nære kontakter. Det er altså frivilligt, om man vil have vores hjælp til denne opgave.

Hvis den smittede er under 18 år, ringer vi til forældrene eller til den smittedes værge. Vi behøver ikke tale med den smittede selv.

Når vi taler med de smittede og eventuelt deres nære kontakter, rådgiver vi ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.