Besøgsrestriktioner

Del sidens indhold med andre

Når der er stigende risiko for smitte, kan kommuner og regioner få påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejehjem, i plejeboliger, på aflastningspladser samt på sygehuse og klinikker.

For at minimere smitten blandt ældre og sårbare kan kommuner og regioner få enten et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejecentre. Det har betydning for både de ældre og deres pårørende. Det er kun Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan udstede påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejehjem og sygehuse m.v. Kommunerne eller regionerne og de pågældende institutioner skal herefter implementere restriktionerne eller forbuddet i henhold til den tekst, der fremgår af påbuddet.

Besøgsrestriktioner

Besøgsrestriktioner kan eksempelvis betyde, at besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Vi udformer besøgsrestriktionerne ud fra den gældende lovgivning og efter en konkret vurdering af den aktuelle situation. Besøgsrestriktioner bringes i anvendelse, hvis en kommunes smittetal er stigende, eller hvis smitteudbrud skal inddæmmes.

Besøgsforbud

Hvis der på et plejecenter eller et sygehus er registreret et udbrud med én eller flere smittede, kan det være nødvendigt at udstede et besøgsforbud for at inddæmme smitten og beskytte beboerne eller patienterne.

Hvis der er udstedt et besøgsforbud, må der som udgangspunkt ikke være besøg. Der er dog enkelte undtagelser: Den nærmeste pårørende må fortsat gerne komme på besøg, ligesom der må komme besøg i kritiske situationer. Desuden kan der stadig leveres serviceydelser på stedet, f.eks. må en fodterapeut, der skal foretage en nødvendig behandling, gerne komme ind på plejehjemmet.