Abekopper

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager smitteopsporing af tilfælde af abekopper i Danmark og yder rådgivning til smittede og muligt smittede. Arbejdet med at begrænse smittespredningen foregår i tæt samarbejde med andre myndigheder.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager smittesporing af tilfælde af abekopper i Danmark. Når vi er i kontakt med smittede, rådgiver vi den smittede om de hygiejniske forholdsregler og andre praktiske foranstaltninger, der kan forebygge yderlig smittespredning.

Sammen med de smittede og de behandlende læger foretager vi under smitteopsporingen samtidig en vurdering af, hvilken personkreds der er i risiko for at være blevet smittet, samt hvor den smittede formodes selv at være blevet smittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter de muligt smittede og i visse tilfælde også mulige smittelokaliteter.

I samarbejde med det behandlende sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og andre myndigheder arbejder vi for at begrænse smittespredningen med abekopper i Danmark.

Læs mere om abekopper hos Sundhedsstyrelsen

Læs mere om abekopper hos Statens Serum Institut

Læs mere om smitsomme sygdomme