Lukning af plejeenhed

Del sidens indhold med andre

Der er forskellig fremgangsmåde alt efter, om du lukker din plejeenhed helt eller holder lukket i en periode.

Hvis din plejeenhed lukker helt

Hvis din virksomhed stopper med at levere plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, og du ikke har planer om igen at levere plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 under samme CVR-nummer, skal plejeenheden afregistreres som plejeenhed i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister (BSR) og lukkes i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

Privat plejeenhed

Du kan lukke eller afregistrere en privat plejeenhed ved at logge på selvregistreringsløsningen, og klikke på virksomheden øverst i menuen til venstre. Du kan herefter klikke på "Rediger virksomhed" efterfulgt af tryk på knappen "Luk virksomhed".

 Når virksomheden lukkes vil alle underliggende registreringer blive lukket i SOR og plejeenheden vil blive afregistreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Vær opmærksom på, at hvis virksomheden har lokationsnumre eller sygehuskoder tilknyttet, vil disse også automatisk blive lukket.

Ønsker du kun at lukke én plejeenhed/afdeling/institution, der hører til CVR-nummeret, gøres det ved at klikke på enheden, hvorefter der klikkes på "Rediger" og efterfulgt af tryk på knappen "Luk sundhedsinstitution". Når en enhed lukkes vil en eventuel registrering i Behandlingsstedsregistreret blive afregistreret.

Du skal være opmærksom på, at når du nedlukker plejeenheden, så kan du ikke genåbne det, men skal registrere det forfra.

Kommunal plejeenhed

Du kan lukke en kommunalt plejeenhed ved at anmode om dette via Sundhedsdatastyrelsens blanketløsning  for kommunerne. Du skal være opmærksom på, at når du nedlukker plejeenheden, så kan du ikke genåbne det, men skal oprette det forfra i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

Ved problemer kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Frist for afregistrering – afregistrer inden 2 uger

Du skal være opmærksom på, at en plejeenhed, der er ophørt, ikke længere må være registreret i Behandlingsregistret, og den for plejeenheden registreringsansvarlige skal derfor foretage afregistrering senest 2 uger efter, at plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 på plejeenheden er ophørt. 

Sker dette ikke, kan Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af plejeenheden foretage afregistreringen.

Hvis plejeenheden holder lukket i en periode

Hvis plejeenhed ikke lukker, men kun holder lukket i en periode, kan du afregistrere det i Behandlingsstedsregistret i perioden, hvor det holder lukket.

Privat plejeenhed

Du kan afregistrere din private plejeenhed ved at logge ind på selvregistreringsløsningen, og i menuen til venstre klikke på den plejeenhed, der skal afregistreres. Herefter kan du klikke på "Rediger" ved behandlingsstedsregistreringsoplysninger for enheden og afregistrere den ved at sætte en dato for afregistrering i feltet ’gældende-til-dato’.

Vær opmærksom på, at du ikke skal lukke sundhedsinstitutionen i SOR (Sundhedsvæsenets organisationsregister), hvis du planlægger at genoptage plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 på et senere tidspunkt. Hvis sundhedsinstitutionen først er lukket i SOR, og du herefter registrerer det igen, vil det fremstå som en helt ny registrering.

Hvis du genoptager plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, skal du være opmærksom på, at du skal registrere plejeenheden igen, inden plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 påbegyndes.

En plejeenhed, der er afregistreret som plejeenhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, vil fortsat fremgå af SOR. 
Vær derfor opmærksom på også at anmode om lukning af virksomheden i SOR, hvis plejeenheden ikke længere eksisterer.

Kommunal plejeenhed

Du kan afregistrere en kommunal plejeenhed ved at logge ind på selvregistreringsløsningen, og i menuen til venstre fremsøge den plejeenhed, der skal afregistreres. Herefter kan du klikke på "Rediger" ved behandlingsstedsregistreringsoplysninger for enheden og afregistrere den ved at sætte en dato for afregistrering i feltet ’gældende-til-dato’.

Vær opmærksom på, at du ikke skal lukke sundhedsinstitutionen i SOR (Sundhedsvæsenets organisationsregister), hvis du planlægger at genoptage plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 på et senere tidspunkt. Hvis sundhedsinstitutionen først er lukket i SOR, og du herefter registrerer det igen, vil det fremstå som en helt ny registrering.

Hvis du genoptager plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, skal du være opmærksom på, at du skal registrere plejeenheden igen, inden plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 påbegyndes.

En plejeenhed, der er afregistreret som plejeenhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, vil fortsat fremgå af SOR. 

Lukket i et kalenderår

Hvis din plejeenhed eksempelvis grundet barsel, ombygning, eller lignende holder pause og ikke udfører plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 i et helt kalenderår (fra 1. januar til 31. december), kan du afregistrere enheden som plejeenhed i Behandlingsstedsregistret. Hvis enheden også er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder vil afregistreringen betyde, at du ikke vil få en faktura for det pågældende år. Inden tilbud af plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 genoptages, skal du igen registrere plejeenheden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til lukning af en plejeenhed i SOR, så kan du læse mere herom på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside eller kontakte dem på SORpost@sundhedsdata.dk eller 32 68 53 41.

Har du spørgsmål vedrørende afregistrering af en plejeenhed i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på vores hotline på 72 28 67 00.