Kommunal plejeenhed

Del sidens indhold med andre

Når du skal registrere en kommunal plejeenhed, skal du logge ind med en medarbejdersignatur for den kommune, der ejer plejeenheden. Hvis du har ændringer til din registrering, skal du skrive til os og oplyse om ændringerne.

Oplysninger i Behandlingsstedsregistret

Enheder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer.

Enheder, der både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, og samtidig udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer, samt oplyse behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Hvis du har spørgsmål i oplysninger til Behandlingsstedsregistret, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Tekniske krav

Det anbefales at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Brug f.eks. Google Chrome. Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af plejeenheden er færdiggjort, da det afslutter registreringen.

Kommunal plejeenhed, der er registreret som behandlingssted

Behandlingssteder, der allerede er registreret i Behandlingsstedsregistret, som også leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, skal tilføje oplysninger til registreringen, om hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 enheden leverer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet alle din kommunes registreringer i et Excel-ark og har i starten af juli 2018 sendt Excel-arket til din kommunes hovedpostkasse. Tilføjelse af hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, din enhed leverer, skal registreres i det tilsendte Excel-ark.

Fristen for opdatering af excel-arket var den 31. december 2018. Hvis din kommune endnu ikke har fremsendt et opdateret excel-arket til registrering@stps.dk, bedes I gøre dette snarest muligt.

Styrelsen anmoder om, at kommunen returnerer ét samlet dokument for kommunens registreringspligtige enheder.