Kommunal plejeenhed

Del sidens indhold med andre

Når du skal registrere, ændre eller afregistrere en kommunal plejeenhed, skal du logge ind med MitID Erhverv fra den kommune, der ejer plejeenheden. Behandlingsstedsregistret anvender kommunernes organisationsdata fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), så du skal oprette og vedligeholde visse data om plejeenheden i SOR.

I Behandlingsstedsregistret kan du angive eller ændre:

 • Behandlingsstedets virkeperiode
 • Lovgrundlag der ydes under
 • Behandlingsstedskategori 
 • Servicelovsparagraffer
 • Behandling på adressen
 • Frivilligt arbejde
 • Faktureringsoplysninger

I Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) kan du anmode om tilføjelse eller ændring af:

 • Ny enhed
 • Navn på enhed
 • Typen af enhed
 • Hoved- og bispecialer
 • Adresse- og kontaktoplysninger
 • Lokationsnummeroplysninger
 • Lukning af enhed

Oplysninger i Behandlingsstedsregistret

Enheder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer.

Enheder, der både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, og samtidig udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer, samt oplyse behandlingsstedskategori, hvorvidt der foregår behandling på adressen, udelukket udøves frivilligt arbejde, samt faktureringsoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i oplysninger til Behandlingsstedsregistret, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Tekniske krav

Det anbefales at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Brug f.eks. Google Chrome. Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af plejeenheden er færdiggjort, da det afslutter registreringen.