Registeringsordning for personer der udfører nåleakupunktur på brystkassen

Del sidens indhold med andre

Her vil der snarest muligt efter, at bekendtgørelsen er trådt i kraft, komme beskrivelse af, hvordan du meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed, at du har gennemført det obligatoriske kursus om at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Det er videre her at listen over personer, der har gennemført kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen vil blive offentliggjort.

Listen vil blive offentliggjort når der er personer, som har gennemført kurset.