FAQ

Del sidens indhold med andre

Hvordan defineres brystkassen?

Ved brystkassen (thorax) forstås området fra nøglebenet (claviklen) opadtil og ribbenskurvaturen nedadtil. Det gælder både brystkassens forside og rygside samt området mellem skulderrundingens region (regio deltoidea) og siden af halsens nedre del (regio cervicalis lateralis), som tillige omfatter fordybningen over nøglebenet (fossa supraclavicularis major/det store saltkar) og fordybningen (fossa supraclavicularis minor) mellem de to udspringshoveder af halsens skrå muskel (musculus sternocleidomastoidea).

Hvorfor må jeg ikke udføre nåleakupunktur frem til 2024?

Overgangsbestemmelsen, der udløber den 30. juni 2024 drejer sig ikke om gennemførsel af kurset, men derimod om selve din uddannelse inden for akupunktur. 

Overgangsbestemmelsen er formuleret således: 
Stk. 3. Ikke-autoriserede sundhedspersoner, der ved lovens ikrafttræden udøver virksomhed med nåleakupunktur på brystkassen, kan uden at have gennemført den i § 74 a, stk. 3, 2. pkt., i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed nævnte sundhedsmæssige uddannelse fortsat foretage nåleakupunktur på brystkassen frem til den 30. juni 2024. 

Tilsvarende gælder for ikke-autoriserede sundhedspersoner, der etablerer sig som akupunktør efter lovens ikrafttræden og inden den 30. juni 2024.

Det relevante i bestemmelsen er den sundhedsmæssige uddannelse, som er nævnt i § 74 a, stk. 3, andet punktum.

§ 74 a, stk. 3.
Den, der efter stk. 2, nr. 3, udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen, skal oplyse brugerne om, at den pågældende har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.
Ikke- autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, skal tillige have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal omfatte akupunktur, for at kunne udøve nåleakupunktur på brystkassen.

Det vil sige, at du frem til den 30. juni 2024, kan udføre nåleakupunktur på brystkassen, hvis du har gennemgået kurset – selvom du ikke har gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, med 250 timer inden for akupunktur. 

Hvis du ikke har gennemført en sådan uddannelse, så må du efter 30. juni 2024 ikke udføre nåleakupunktur på brystkassen – heller ikke selvom du har gennemført kurset. 

Hvor kan jeg se indholdet af kurset?

Kursets indhold bliver fastlagt i en bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft den 1. august 2021. Så snart bekendtgørelsen er offentliggjort, vil du kunne finde link til bekendtgørelsen på denne side.