Regler og refusion af gebyrer

Del sidens indhold med andre

Lejlighedsvis ulønnet behandling af familie og venner og lægevagter for regionale lægevagtsordninger

Det anses ikke som et behandlingssted, hvis en sundhedsperson:

  • Udelukkende behandler familie og venner lejlighedsvist og ulønnet
  • Har en lægevagtvirksomhed, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger.

I disse tilfælde skal du hverken registrere, underrette om eller betale gebyr for din virksomhed.

Hvis du har registreret en sådan virksomhed i Behandlingsstedsregistret, skal du derfor bede styrelsen om at slette virksomheden.

Sletning af behandlingssted

Har dit behandlingssted efter de nugældende regler ikke været omfattet af registreringspligten siden den trådte i kraft, skal dit behandlingssted slettes fra registret. Det gør du ved at sende en mail til styrelsen, hvori du oplyser; at dit behandlingssted skal slettes, fordi det i hele sin registreringsperiode ikke har været omfattet af registreringspligt efter de nugældende regler.

Afregistrering af behandlingssted

Har dit behandlingssted været omfattet af registreringspligt i en del af sin registreringsperiode, skal du afregistrere det fra den dato, hvor behandlingsstedet ikke længere var omfattet af registreringspligten.

Har dit behandlingssted et CVR-nummer, kan du selv afregistrere det ved at logge ind i selvregistreringsløsningen og afregistrere behandlingsstedet. Dette gøres ved at redigere behandlingsstedsoplysninger. Du skal klikke på behandlingsstedet i menuen til venstre, hvorefter der skal angives en "Gældende til" dato. Afslut med gem.

Hvis dit behandlingssted ikke har et CVR-nummer, skal du skrive til styrelsen på registrering@stps.dk og oplyse, at dit behandlingssted skal afregistreres samt angive en afregistreringsdato.

Virksomheder, der skal underrette

Følgende behandlingssteder skal efter de nugældende regler underrette om virksomheden til Styrelsen for Patientsikkerhed:

  • Enkeltmandsvirksomheder, der kun udfører frivillig og ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer, sportsklubber m.v.
  • Midlertidige behandlingssteder på arrangementer som nævnt ovenfor med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
  • Behandlingssteder, der har en årlig omsætning, som udløser et krav om gebyrbetaling (Se de gældende satser).  
  • Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, når interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Disse behandlingssteder/virksomheder skal ikke længere være registreret eller betale gebyr.

I stedet skal du underrette om virksomheden.

*Det betyder i forhold til bagatelgrænsen, at et behandlingssted, for at falde under undtagelsen om lav omsætning, skal have haft en på omsætning på højest:

 År Pris- og lønniveau
2017 25.000 kr.
2018 25.000 kr.
2019 25.450 kr.
2020 Se gældende satser

Virksomheder, der skal registreres

Fuldt gebyr

Følgende behandlingssteder skal registreres i behandlingsstedsregistret, men de skal ikke betale gebyr:

  • Midlertidige behandlingssteder på festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med over 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
  • Faste behandlingssteder (ikke midlertidige), hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

For at undgå at betale gebyr for sådanne behandlingssteder skal du i Behandlingsstedsregistret registrere, at der alene udføres behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner i virksomheden. Dette gør du ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og redigere oplysninger om behandlingsstedet. Her klikkes af i "Ja" til spørgsmålet "Er der udelukkede tale om frivilligt ulønnet behandling på behandlingsstedet?"

Gebyrets størrelse

Se de gældende satser

Klinikker med uddannelseslæger og -tandlæger

Enkeltmandspraksisser forbliver i kategori 3, selvom de har tilknyttet læger eller tandlæger uden ret til selvstændigt virke, eller læger som er under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge. Disse praksisser kan således nøjes med at betale gebyr for en enkeltmandspraksis, selvom de har flere læger.

Hvis en sådan læge- eller tandlægepraksis er registreret i kategori 2, kan du ændre det til kategori 3 i Behandlingsstedsregistret. Ændringen foretages ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og ændre behandlingsstedsoplysninger.

Lægevagtsordninger, præhospitale enheder og vaccinationsklinikker

Lægevagtsordninger, præhospitale enheder og vaccinationsklinikker forbliver i kategori 3, selvom behandlingsstedet har flere læger.

Hvis sådanne behandlingssteder er registreret i kategori 2, men efter de nugældende regler skal registreres i kategori 3, skal kategorien for behandlingsstedet ændres i Behandlingsstedsregistret. Ændringer foretages ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og ændre behandlingsstedsoplysninger.