Midlertidige behandlingssteder på arrangementer med under 1.000 deltagere

Del sidens indhold med andre

Hvis en arrangør af f.eks. en festival, et landsstævne eller en spejderlejr med forventet under 1000 deltagere opretter et midlertidige behandlingssted, hvor der tilbydes sundhedsfaglig behandling udelukkende af frivillige ulønnede sundhedspersoner, skal det midlertidige behandlingssted ikke registreres, men arrangøren skal underrette styrelsen om denne virksomhed.

En forudsætning for, at det midlertidige behandlingssted ikke skal registreres og ikke betale gebyr er, at:

  • Der maksimalt er 1000 deltagere til arrangementet. Deltagere omfatter bl.a. optrædende kunstnere og sportsudøvere samt personale og tilskuere. Som udgangspunkt er det behandlingsstedets rimelige forventning om det samlede antal deltagere, der er afgørende for, om behandlingsstedet skal undtages fra både registrering og gebyr.
  • Al behandling foregår ved frivillige ulønnede sundhedspersoner.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, skal behandlingsstedet ikke registreres, men kun underrette om sin virksomhed.

Ved underretning om et mindre midlertidigt behandlingssted skal styrelsen have oplysninger om:

  • Behandlingsstedets eventuelle CVR-nummer
  • Arrangementets navn og adresse
  • Perioden, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling på det midlertidige behandlingssted

Du skal bruge denne blanket til at underrette om behandlingsstedet, hvis der er tale om et midlertidigt behandlingssted på arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

Indtast en kort beskrivelse, noter eller vejledning, som brugeren kan læse i forbindelse med at formularen udfyldes.
Oplysninger om arrangementet
Her skal du angive navnet på arrangementet, hvor det midlertidige behandlingssted udfører sundhedsfaglig behandling.
Her skal du oplyse adressen for, hvor arrangementet finder sted.
Hvis din virksomhed har et CVR nummer, skal du indtaste det her. Har din virksomhed ikke et CVR nummer, skal du blot udfylde dit autorisationsID. Hvis du ikke kan huske dit CVR-nummer, kan du slå det op på Virk.dk.
Kontaktperson
Vi bruger e-mailen til at sende en kvittering og til evt. kontakt i forbindelse med sagsbehandling. E-mailen offentliggøres ikke.
Telefonummer bruges til at kunne komme i kontakt med behandlingsstedet. Telefonnummeret offentliggøres ikke.
Har du registreret et behandlingssted? - Undgå eller få tilbageført gebyret

Hvis du inden den 1. juli 2018 har registreret et behandlingssted, der ikke er omfattet af registreringspligten efter de nye regler, skal behandlingsstedet slettes i Behandlingsstedsregistret.

Hvis du oplyser referenceID for behandlingsstedet og bekræfter, at det registrerede behandlingssted i hele registreringsperioden har været omfattet af de nye undtagelser, vil styrelsen sørge for at slette registreringen.

Har dit behandlingssted ikke været omfattet af de nye regler i hele perioden, skal du tage kontakt til styrelsen på registrering@stps.dk for nærmere vejledning.

Når behandlingsstedet er slettet, vil du ikke blive opkrævet gebyr fremadrettet og styrelsen vil tilbageføre eventuelt betalt gebyr.

Du skal oplyse det referencenummer, du fik i forbindelse med registreringen, for vi kan slette den i behandlingsstedsregisteret. Du finder referencenummeret i den kvittering, du modtog, da du foretog registreringen.
Indtast dit registreringsnummer til tilbageførsel af gebyr
Indtast dit kontonummer