Behandlingssteder, der er interessentskaber

Del sidens indhold med andre

Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, er undtaget fra registrering og gebyr, hvis interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Et interessantskab er undtaget for registrering og gebyr, under følgende betingelser:

  1. Virksomhedsformen er interessentskab (I/S).
  2. Interessentskabet er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder.
  3. Interessentskabet udfører ikke sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.
  4. Interessentskabet deler adresse med minimum ét af disse behandlingssteder.

Ved et interessentskab forstås en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvis dit interessantskab opfylder ovenstående betingelser, skal du ikke registrere behandlingsstedet. Du skal derimod underrette styrelsen om virksomheden. Du kan underrette styrelsen ved at bruge denne formular.

Hvis interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling, skal du ikke underrette os om interessentskabet.

Basisoplysninger om interessentskabet
Hvis du ikke kan huske dit CVR-nummer, kan du slå det op på Virk.dk.
Her skal du indtaste behandlingsstedets adresse.
Din email bruges til at sende dig en kvittering på, at du har gennemført underretningen. E-mailen offentliggøres ikke.
CVR-nummer for de registrerede behandlingssteder, som ejer interessentskabet

Her skal du angive CVR numrene på alle de virksomheder, der ejer interessentskabet. Hvis der er flere end 5, skal du udfylde en ny underretning med de resterende virksomheder.

Hvis du ikke kan huske dit CVR-nummer, kan du slå det op på Virk.dk.
Sundhedspersoner, der er ansat i interessentskabet
Marker de typer af sundhedspersoner, som er ansat i interessentskabet.
Har du registreret et behandlingssted? - Undgå eller få tilbageført gebyret

Hvis du inden den 1. juli 2018 har registreret et behandlingssted, der ikke er omfattet af registreringspligten efter de nye regler, skal behandlingsstedet slettes i Behandlingsstedsregistret.

Hvis du oplyser referenceID for behandlingsstedet og bekræfter, at det registrerede behandlingssted i hele registreringsperioden har været omfattet af de nye undtagelser, vil styrelsen sørge for at slette registreringen.

Har dit behandlingssted ikke været omfattet af de nye regler i hele perioden, skal du tage kontakt til styrelsen på registrering@stps.dk for nærmere vejledning.

Når behandlingsstedet er slettet, vil du ikke blive opkrævet gebyr fremadrettet og styrelsen vil tilbageføre eventuelt betalt gebyr.

Du skal oplyse det referencenummer, du fik i forbindelse med registreringen, for vi kan slette den i behandlingsstedsregisteret. Du finder referencenummeret i den kvittering, du modtog, da du foretog registreringen.
Skriv dit registreringsnummer til tilbageførsel af gebyr
Skriv dit kontonummer