Behandlingssteder som er interessentskaber

Del sidens indhold med andre

Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, er undtaget fra registrering og gebyr, hvis interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Et interessentskab er undtaget for registrering og gebyr under følgende betingelser:

  1. Virksomhedsformen er interessentskab (I/S).
  2. Interessentskabet er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder.
  3. Interessentskabet udfører ikke sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.
  4. Interessentskabet deler adresse med minimum ét af disse behandlingssteder.

Ved et interessentskab forstås en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvis dit interessentskab opfylder ovenstående betingelser, skal du ikke registrere behandlingsstedet. Du skal derimod underrette styrelsen om virksomheden. Du kan underrette styrelsen ved at bruge denne formular.

Hvis interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling, skal du ikke underrette os om interessentskabet.

Basisoplysninger om interessentskabet
Hvis du ikke kan huske dit CVR-nummer, kan du slå det op på Virk.dk.
Her skal du indtaste behandlingsstedets adresse.
Din email bruges til at sende dig en kvittering på, at du har gennemført underretningen. E-mailen offentliggøres ikke.
CVR-nummer for de registrerede behandlingssteder, som ejer interessentskabet

Her skal du angive CVR numrene på alle de virksomheder, der ejer interessentskabet. Hvis der er flere end 5, skal du udfylde en ny underretning med de resterende virksomheder.

Hvis du ikke kan huske dit CVR-nummer, kan du slå det op på Virk.dk.
Sundhedspersoner, der er ansat i interessentskabet
Marker de typer af sundhedspersoner, som er ansat i interessentskabet.

Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger. Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder i vores data- og privatlivspolitik